Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Svätý Mikuláš

  Dňa 6.12.2019 prišiel k nám sv. Mikuláš. Je známy na celom svete, pretože vynikal svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a hlavne sa vedel podeliť s tými, čo to najviac potrebovali. Je patrónom detí a tie ho za jeho štedrosť milujú a rok čo rok s nádejou očakávajú. Do našej školy prišiel vo veľkom sprievode čertov a anjelov. Navštívil každú triedu a nezabudol ani na tých najmenších-žiačikov materskej škôlky, jedáleň a tety kuchárky či pracovníkov obecného úradu. Mikuláš bol netrpezlivo očakávaný a rozžiaril tváre všetkých žiakov, no najviac sa mu tešili tí naši najmenší, škôlkari a žiaci prvého stupňa. Všetci boli na Mikuláša veľmi dobre pripravení. Spievalo sa, recitovalo, modlilo ...v každej triede si žiaci chceli uctiť a potešiť sv. Mikuláša. Mikuláš s láskou obdaroval všetkých, malých i veľkých, poslušných aj tých menej poslušných, no nakoniec všetci sľúbili sv. Mikulášovi, že sa polepšia a budú sa snažiť celý rok poslúchať. Tak, nechajme sa prekvapiť.

  Veľké Ďakujem, vyslovujem žiakom 9. ročníka, za ich aktivitu a príkladné správanie.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  13.12.2019 11:04 | viac »
 • Florbalová súťaž
  Naša škola sa zapojila do fotografickej súťaže spoločnosti florbal4u, kde môžeme vyhrať nové
  florbalové vybavenie. Vyhrať môžeme 10 kusov florbalových hokejok MPS No Respect, 100
  kusov florbalových loptičiek MPS Net,2 kusy skladacej brány MPS s rozmermi 160x115 cm.
  09.12.2019 20:57 | viac »
 • Červená stužka

  Dňa 3.12.2019 sme aj my na našej škole podporili akciu Červená stužka.  Červená stužka je už tradičnou akciou, tento rok sa konal už jej 13. ročník. Každoročne sa do akcie zapája množstvo škôl z celého Slovenska. Hlavnými garantmi  akcie sú Ministerstvo zdravotníctva SR a slovenská pobočka svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Ľudia na celom svete vyjadrujú v tomto období nosením červenej stužky svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a tiež sichcú uctiť jej nosením pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Úlohou akcie Červená stužka je tiež robiť osvetu o chorobe, ktorá je neliečiteľná a aj to ako sa jej správnym životným štýlom vyhnúť. Nevedomosť a tabuizovanie v tomto prípade nie je namieste. Učitelia spolu so žiakmi preto prišli do školy oblečení v červenom a celý deň nosili pripnuté červené stužky ako symbol solidarity. Cez veľkú prestávku žiaci na chodbách vytvorili aj živú červenú stužku a na hodine telesnej výchovy žiaci 2. stupňa odohrali turnaj v prehadzovanej s podtitulom „športom pre červené stužky“. Žiaci si zasúťažili, turnaj si užili, čo je hlavné, vyjadrili svoju podporu s trpiacimi ľuďmi.

  Práve empatia a podpora druhých sú pre sociálny rozvoj mladých zvlášť v dnešnej dobe, veľmi dôležité.

              Vypracovala výchovná poradkyňa Mgr. M. BerkaKuncová
   

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  05.12.2019 11:59 | viac »
 • Vianočné tvorivé dielne
  Prichádzajú najkrajšie sviatky roka. Už tradične sa na ne pripravujeme aj my.
  Dňa 3. 12. 2019 sa v priestoroch ZŠ Dobrá Voda uskutočnili Vianočné tvorivé dielne. Spolu
  so šikovnými a kreatívnymi mamičkami deti z  materskej školy a  základnej školy vytvorili
  množstvo krásnych výrobkov, ktoré budeme spolu s ďalšími prácami predávať na Vianočných
  trhoch.
  Touto cestou ďakujeme všetkým mamičkám za krásne nápady a čas strávený medzi nami
  v tvorivej predvianočnej atmosfére.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
  05.12.2019 11:52 | viac »
 • Planetárium
  Dňa 28. 11. zavítalo do našej školy pojazdné planetárium. Školskú chodbu spestrila veľká nafukovacia kupola. V jej útrobách sa postupne vystriedali žiaci II. a I. stupňa ZŠ i naši škôlkari. Mali možnosť ponoriť sa do tajomstiev vesmíru prostredníctvom filmu, ktorý bol premietaný na strop planetária. Žiaci tak mohli virtuálne cestovať do vesmíru a objavovať povrch Mesiaca spolu s americkými astronautmi. Film deťom zaujímavou formou priblížil výpravy na Mesiac, ktoré sa už uskutočnili v minulosti, ale aj plány ľudstva opäť sa v budúcnosti vydať na Mesiac a preskúmať jeho povrch podrobnejšie.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
  05.12.2019 11:53 | viac »
 • Kam na strednú
  Aj tento školský rok sa v Trnave 21.11.2019 konala už tradičná akcia „Kam na strednú“. Akcia je
  najväčšou prehliadkou stredných škôl v celom Trnavskom kraji. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj.
  Na tejto výstave sa zúčastnila aj naša škola, žiaci 8. a 9. ročníka. Cieľom akcie je pomôcť žiakom vybrať si strednú školu, získať potrebné informácie o školách, študijných odboroch a podmienkach štúdia.
  Na výstave sa odprezentovalo 45 stredných škôl z celého kraja. Okrem návštevy stánkov, kde
  žiaci mohli získať podrobné informácie o odboroch priamo od žiakov aj učiteľov stredných škôl, si žiaci vypočuli aj prezentácie niektorých škôl na pódiu. Mohli sme si vyskúšať aj novinku v podobe workshopov, kde sme sa mali možnosť naučiť zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich stredné školy pripravili.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  Vypracovala výchovná poradkyňa: Mgr. Martina Berka Kuncová
  26.11.2019 20:56 | viac »
 • Bubnovačka

  V utorok 19.11. sa pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí naša škola zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím v rôznej forme a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Za minulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. Naši žiaci sa na školskom dvore tiež zapojili s použitím variech, palíc, bubnov, plastových fliaš, či len pomocou dupotania nôh, aby upozornili, že ticho deti pred násilím neochráni ani nič nerieši. Preto sme bubnovali.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  20.11.2019 15:49 | viac »
 • Beseda - Zimní spáči

  Dňa 19. 11. 2019 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili besedy s pani Katarínou Striežencovou, pracovníčkou LESY s r.

  Žiakom pripravila zaujímavú prezentáciu o lesných zvieratkách, ktoré v zime spia – hybernujú, sú praví, či nepraví spáči. Žiaci sa dozvedeli aj o tom ako sa majú o zvieratká v zime starať. Po prednáške sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, vedomostných kvízov a vypracovávali pripravené pracovné listy.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  20.11.2019 15:43 | viac »
 • Vyhodnotenie Svetový deň behu a Olympiáda z ANJ
  Víťazi boli ocenení.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume: KLIKNITE
  17.11.2019 20:50 | viac »
 • Olympiáda z ANJ
  Dňa 14.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažiaci kategórie 1B si zmerali sily vo viacerých zručnostiach, a to: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, tvorenie krátkeho príbehu na základe obrázku a hranie rolí. Aj napriek nižšej účasti sa napätie dalo krájať a žiaci nám predviedli skvelé výkony. Na druhom mieste sa umiestnil Adrián Prv a 1. miesto s postupom do obvodného kola obsadila Lucia Kucharová. Víťazom srdečne gratulujeme.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume.
  17.11.2019 14:50 | viac »
 • V krásnej historickej budove Múzea knižnej kultúry – Oláhovho seminára sa dňa 24.10. žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na sprievodnom podujatí k expozícii Slováci, píšte po slovensky! Pani lektorka nás oboznámila s históriou prvých písomností až po obdobie stredoveku. Prednášku dopĺňala viacerými zaujímavosťami a tiež ukážkami dobových artefaktov. Na záver si žiaci mali možnosť prezrieť priestory múzea a tiež vyskúšať prácu stredovekých pisárov písaním s husím perom. Napokon mohli v rámci tvorivých dielní popustiť uzdu svojej fantázii a nakresliť si vlastného čarovného tvora na imitáciu stredovekého papiera.
  17.11.2019 14:39 | viac »
 • Svetový deň behu

  Dňa 8. 11. sa žiaci našej školy zapojili do aktivít v rámci Svetového dňa behu. Najskôr sa oboznámili s históriou Svetového dňa behu a s významom behu pre naše zdravie. Následne si zmerali sily v šprinte. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. Traja najlepší bežci v každej kategórii boli za svoje výkony odmenení.

   

  17.11.2019 14:51 | viac »
 • Stolný tenis
  Dňa 5.11. nás žiaci Lukáš Drobný, Lukáš Danko a Marek Drobný reprezentovali v základnom kole okresných majstrovstiev základných škôl v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave. Naše družstvo porazilo domácich i súťažiacich z Dolných Orešian a vybojovalo si tak postup do finále. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce vo finále.
  Ďalšie fotky nájdete v galérii.
  17.11.2019 14:36 | viac »
 • Medzinárodný deň knižníc
  Dňa 28.10. sme si pripomenuli medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa oslavuje od roku 1999. Tohtoročná téma mala názov: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“ Žiaci 1. stupňa mali možnosť navštíviť našu školskú knižnicu, kde im pani učiteľky vysvetlili prácu s knihami i dobré čitateľské zvyky a trpezlivo odpovedali na mnohé zvedavé otázky. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do skupín, v ktorých súťažili v rámci troch disciplín. Hľadali informácie, využívali dedukciu a cvičili si tiež postreh. Prvenstvo získali žiaci: Adrián Prvý, Lucia Kucharová, Jakub Novák, Natália Vyskočová a Dušan Vyskoč, ktorí dostali aj malú odmenu.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume.
  17.11.2019 14:50 | viac »
 • Sviatok všetkých svätých

  Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme si spoločne so žiakmi 1. stupňa a deťmi MŠ uctili 25. 10. 2019 vojakov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, ruských vojakov, ktorí oslobodili našu obec a básnika Jána Hollého. 

  Pri jednotlivých pomníkoch sme položili malé kytičky a zapálili sviečky. 

  17.11.2019 14:29 | viac »
 • Článok v novinách o našich prváčikoch
  V Trnavských novinách číslo 43 vyšiel článok o našich prváčikoch. 
  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Exkurzia do Trnavy

  Dňa 22. 10. 2019 sa žiaci V. a VI. ročníka zúčastnili exkurzii v Trnave. 

  Navštívili priestory Západoslovenského múzea, kde si prezreli 2 výstavy zamerané na prírodu o remeslá. Po komentovaných prehliadkach si pod dozorom pani lektorky vrámci tvorivých dielní vyskúšali vyrobiť pohľadnicu z prírodných materiálov. 

  Cestou si žiaci ešte prezreli niekoľko zaujímavostí Trnavy. Zastavili sa pri pamätníku M. R. Štefánika, oboznámili sa s budovou Knižnice J. Fándlyho a mali možnosť prejsť zrekonštruovanou Dolnou bránou. 

  17.11.2019 14:29 | viac »
 • Chutné maľovanie

  V mesiaci október sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie, ktorá prebiehala v rámci akcie Hovorme o jedle. 

  Do súťaže boli zaslané práce Sabiny Benedikovičovej (VIII. ročník), Anety Staráčkovej a Evy Benedikovičovej (IX.ročník). 

  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Deň jablka

  Dňa 21. 10. 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň jablka. Žiaci si priniesli jablkové nápoje a koláčiky, ktoré im napiekli mamičky. Vrámci triedy si urobili jablkové hody a ochutnali prinesené maškrty. Súčasťou tohto dňa bola aj súťaž o najkrajšie jablko. Žiaci do súťaže priniesli 37 krásnych jabĺk. 

  Po žiackom hlasovaní bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto - Mário Sako - 12 hlasov 

  2. miesto - Petra Danková - 11 hlasov

  3. miesto - Adam Vaško - 5 hlasov 

  17.11.2019 14:30 | viac »
 • Jesenný beh žiakov I. stupňa
  Jesenný beh žiakov I. stupňa 
  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Školské majstrovstvá Trnavského okresu v šachu
  Školské majstrovstvá Trnavského okresu v šachu
  28.10.2019 10:04 | viac »
 • Záložka do knihy spája slovenské a české školy

  V mesiaci október sa naša škola opäť zapojila so projektu na podporu čítania Záložka do knihy spája slovenské a české školy. 

  Projekt je založený na vzájomnej výmene záložiek medzi školami Sloveskej a Českej republike. 

  Tvorby záložiek sa zúčastnili všetci žiaci 1. - 9. ročníka. Ich úlohou bolo nakresliť záložku na tému List za listom - baví ma čítať. Záložky sme spolu so sprievodným listom približujúcim zaujímavosti našej obce poslali partnerskej škole, ktorou sa tento rok pre nás stala ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci. 

  Veríme, že žiakom prinesú radosť a spríjemnia im čítanie obľúbených kníh.

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Vyhodnotenie zberu šípok
  14.10.2019 19:47 | viac »
 • Usilovní ako včielky

  Dňa 9. 10. 2019 sa deti materskej školy zúčastnili akcie pod názvom Usilovní ako včielky.

  Akcia pod vedením lesnej pracovníčky Ing. K. Striežencovej Roganskej upútala našich najmenších rozhovorom o včielkach a ich význame. Program bol obohatený športovo-pohybovými na danú tému. 

  Pani Striežencová na záver deti pochválila a odovzdala im odmenu. 

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Ulička jazykov - Európsky deň jazykov
  04.10.2019 13:21 | viac »
 • Zber šípok
  Zber šípok spoločne s Lesmi SR

  Naša škola sa zapojila do projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR. 

  Počas víkendu deti spoločne so svojimi rodičmi nazbierali a priniesli okolo 30 kg šípok.

  Projekt bude pokračovať až do prvých mrazov.

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Didaktické hry
  Dňa 9. 9. 2019 v pondelok žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry.
  Dňa 9. 9. 2019 v pondelok žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry.
  Hry boli zamerané na dopravnú výchovu a rozdelené na teoretickú a praktickú časť. 
  V teoretickej časti sa žiaci oboznámili s dopravnými značkami.
  V praktickej časti si precvičili ako správne prechádzať cez cestu a ako sa správať počas vychádzky. 
  17.11.2019 14:33 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria