Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

O škole

 

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda je rovnako, ako školy v iných obciach, centrom výchovy, vzdelávania, kultúry i športu detí a mládeže. Školu tvoria budovy materskej školy, základnej školy a telocvične. Súčasťou školského areálu je aj školská jedáleň a Škola v prírode Dobrá Voda, ktoré však prešli pod kompetencie VÚC Trnava, kým zriaďovateľom ZŚ s MŠ je Obecný úrad Dobrá Voda.
Celý školský komplex bol odovzdaný do prevádzky na jeseň v roku 1967. V tých časoch bol pýchou obce, žiaľ, netrvalo to dlho. Už v roku 1981 bola plno-organizovaná škola v Dobrej Vode zrušená a žiaci museli od 5. ročníka dochádzať do školy v susednej obci Dechtice, vzdialenej 8 km. Časť priestorov základnej školy začala slúžiť ako Škola v prírode, časť naďalej fungovala ako málotriedna ZŠ pre ročníky 1. – 4. Od 1. januára 2001 sa základná škola stala právnym subjektom, 1. júla 2002 prišlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou a vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, ktorého zriaďovateľom sa stala Obec  Dobrá Voda.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria