Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Svätý Mikuláš
  13. 12. 2019

  Dňa 6.12.2019 prišiel k nám sv. Mikuláš. Je známy na celom svete, pretože vynikal svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a hlavne sa vedel podeliť s tými, čo to najviac potrebovali. Je patrónom detí a tie ho za jeho štedrosť milujú a rok čo rok s nádejou očakávajú. Do našej školy prišiel vo veľkom sprievode čertov a anjelov. Navštívil každú triedu a nezabudol ani na tých najmenších-žiačikov materskej škôlky, jedáleň a tety kuchárky či pracovníkov obecného úradu. Mikuláš bol netrpezlivo očakávaný a rozžiaril tváre všetkých žiakov, no najviac sa mu tešili tí naši najmenší, škôlkari a žiaci prvého stupňa. Všetci boli na Mikuláša veľmi dobre pripravení. Spievalo sa, recitovalo, modlilo ...v každej triede si žiaci chceli uctiť a potešiť sv. Mikuláša. Mikuláš s láskou obdaroval všetkých, malých i veľkých, poslušných aj tých menej poslušných, no nakoniec všetci sľúbili sv. Mikulášovi, že sa polepšia a budú sa snažiť celý rok poslúchať. Tak, nechajme sa prekvapiť.

  Veľké Ďakujem, vyslovujem žiakom 9. ročníka, za ich aktivitu a príkladné správanie.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

 • Florbalová súťaž
  9. 12. 2019

  Naša škola sa zapojila do fotografickej súťaže spoločnosti florbal4u, kde môžeme vyhrať nové
  florbalové vybavenie. Vyhrať môžeme 10 kusov florbalových hokejok MPS No Respect, 100
  kusov florbalových loptičiek MPS Net,2 kusy skladacej brány MPS s rozmermi 160x115 cm.

 • Červená stužka
  5. 12. 2019

  Dňa 3.12.2019 sme aj my na našej škole podporili akciu Červená stužka.  Červená stužka je už tradičnou akciou, tento rok sa konal už jej 13. ročník. Každoročne sa do akcie zapája množstvo škôl z celého Slovenska. Hlavnými garantmi  akcie sú Ministerstvo zdravotníctva SR a slovenská pobočka svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Ľudia na celom svete vyjadrujú v tomto období nosením červenej stužky svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a tiež sichcú uctiť jej nosením pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Úlohou akcie Červená stužka je tiež robiť osvetu o chorobe, ktorá je neliečiteľná a aj to ako sa jej správnym životným štýlom vyhnúť. Nevedomosť a tabuizovanie v tomto prípade nie je namieste. Učitelia spolu so žiakmi preto prišli do školy oblečení v červenom a celý deň nosili pripnuté červené stužky ako symbol solidarity. Cez veľkú prestávku žiaci na chodbách vytvorili aj živú červenú stužku a na hodine telesnej výchovy žiaci 2. stupňa odohrali turnaj v prehadzovanej s podtitulom „športom pre červené stužky“. Žiaci si zasúťažili, turnaj si užili, čo je hlavné, vyjadrili svoju podporu s trpiacimi ľuďmi.

  Práve empatia a podpora druhých sú pre sociálny rozvoj mladých zvlášť v dnešnej dobe, veľmi dôležité.

          
   

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

 • Vianočné tvorivé dielne
  5. 12. 2019 Prichádzajú najkrajšie sviatky roka. Už tradične sa na ne pripravujeme aj my.
  Dňa 3. 12. 2019 sa v priestoroch ZŠ Dobrá Voda uskutočnili Vianočné tvorivé dielne. Spolu
  so šikovnými a kreatívnymi mamičkami deti z  materskej školy a  základnej školy vytvorili
  množstvo krásnych výrobkov, ktoré budeme spolu s ďalšími prácami predávať na Vianočných
  trhoch.
  Touto cestou ďakujeme všetkým mamičkám za krásne nápady a čas strávený medzi nami
  v tvorivej predvianočnej atmosfére.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
 • Planetárium
  5. 12. 2019 Dňa 28. 11. zavítalo do našej školy pojazdné planetárium. Školskú chodbu spestrila veľká nafukovacia kupola. V jej útrobách sa postupne vystriedali žiaci II. a I. stupňa ZŠ i naši škôlkari. Mali možnosť ponoriť sa do tajomstiev vesmíru prostredníctvom filmu, ktorý bol premietaný na strop planetária. Žiaci tak mohli virtuálne cestovať do vesmíru a objavovať povrch Mesiaca spolu s americkými astronautmi. Film deťom zaujímavou formou priblížil výpravy na Mesiac, ktoré sa už uskutočnili v minulosti, ale aj plány ľudstva opäť sa v budúcnosti vydať na Mesiac a preskúmať jeho povrch podrobnejšie.
 • Kam na strednú
  26. 11. 2019
  Aj tento školský rok sa v Trnave 21.11.2019 konala už tradičná akcia „Kam na strednú“. Akcia je
  najväčšou prehliadkou stredných škôl v celom Trnavskom kraji. Organizuje ju Trnavský samosprávny
  kraj. Na tejto výstave sa zúčastnila aj naša škola, žiaci 8. a 9. ročníka. Cieľom akcie je pomôcť žiakom
  vybrať si strednú školu, získať potrebné informácie o školách, študijných odboroch a podmienkach
  štúdia. Na výstave sa odprezentovalo 45 stredných škôl z celého kraja. Okrem návštevy stánkov, kde
  žiaci mohli získať podrobné informácie o odboroch priamo od žiakov aj učiteľov stredných škôl, si
  žiaci vypočuli aj prezentácie niektorých škôl na pódiu. Mohli sme si vyskúšať aj novinku v podobe
  workshopov, kde sme sa mali možnosť naučiť zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich stredné školy
  pripravili.

  Vypracovala výchovná poradkyňa: Mgr. Martina Berka Kuncová
 • VEĽKÝ ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV!

  Okresné majstrovstvá v stolnom tenise

  Dňa 22.11.2019 sa v ZŠ Spartakovská v Trnave odohrali okresné majstrovstvá v stolnom
  tenise. Po napínavých súbojoch sa spomedzi pätice škôl naši chlapci prebojovali na krásne

  1. miesto! 

  Tým si naše zlaté družstvo v zložení Lukáš Drobný, Lukáš Danko a Marek Drobný
  zmeria sily s tými najlepšími v Trnavskom kraji. Srdečne im k tomuto veľkému úspechu
  blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia!

  Dňa 27. 11. 2019 (stredu) sa uskutoční rodičovské združenie formou konzultačných hodín v čase od 15:00 do 17:00 v príslušných triedach.

   

 • TESTOVANIE 5

  Do galérie TESTOVANIE 5 boli pridané fotografie.

 • Bubnovačka
  20. 11. 2019

  V utorok 19.11. sa pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí naša škola zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím v rôznej forme a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Za minulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. Naši žiaci sa na školskom dvore tiež zapojili s použitím variech, palíc, bubnov, plastových fliaš, či len pomocou dupotania nôh, aby upozornili, že ticho deti pred násilím neochráni ani nič nerieši. Preto sme bubnovali.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

 • Beseda - Zimní spáči

  Do galérie Beseda boli pridané fotografie.

  Dňa 19. 11. 2019 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili besedy s pani Katarínou Striežencovou, pracovníčkou LESY s r.

  Žiakom pripravila zaujímavú prezentáciu o lesných zvieratkách, ktoré v zime spia – hybernujú, sú praví, či nepraví spáči. Žiaci sa dozvedeli aj o tom ako sa majú o zvieratká v zime starať. Po prednáške sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, vedomostných kvízov a vypracovávali pripravené pracovné listy.

 • 14. RODIČOVSKÝ PLES

 • Vyhodnotenie Svetového dňa behu a Olympiády z ANJ

  Do galérie Vyhodnotenie Svetového dňa behu a Olympiády z ANJ boli pridané fotografie.

 • Vianočné tvorivé dielne

 • Vianočné trhy

 • Bubnovačka

 • Olympiáda z ANJ

  Dňa 14.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažiaci kategórie 1B si zmerali sily vo viacerých zručnostiach, a to: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, tvorenie krátkeho príbehu na základe obrázku a hranie rolí. Aj napriek nižšej účasti sa napätie dalo krájať a žiaci nám predviedli skvelé výkony. Na druhom mieste sa umiestnil Adrián Prv a 1. miesto s postupom do obvodného kola obsadila Lucia Kucharová. Výhercom srdečne gratulujeme.

 • Aladin

  Do galérie Aladin boli pridané fotografie.

 • Tajomstvá papiera

  V krásnej historickej budove Múzea knižnej kultúry – Oláhovho seminára sa dňa 24.10. žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na sprievodnom podujatí k expozícii Slováci, píšte po slovensky! Pani lektorka nás oboznámila s históriou prvých písomností až po obdobie stredoveku. Prednášku dopĺňala viacerými zaujímavosťami a tiež ukážkami dobových artefaktov. Na záver si žiaci mali možnosť prezrieť priestory múzea a tiež vyskúšať prácu stredovekých pisárov písaním s husím perom. Napokon mohli v rámci tvorivých dielní popustiť uzdu svojej fantázii a nakresliť si vlastného čarovného tvora na imitáciu stredovekého papiera.

 • Svetový deň behu

  Do galérie Svetový deň behu boli pridané fotografie.

  Dňa 8. 11. sa žiaci našej školy zapojili do aktivít v rámci Svetového dňa behu. Najskôr sa oboznámili s históriou Svetového dňa behu a s významom behu pre naše zdravie. Následne si zmerali sily v šprinte. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. Traja najlepší bežci v každej kategórii boli za svoje výkony odmenení.

   

  Výsledky:

   

  Kategória 1. a 2. ročník:

  1. miesto: Adam Vaško

  2. miesto: Nela Lukačovičová

  3. miesto: Šimon Danko

   

  Kategória 3. a 4. ročník – chlapci:

  1. miesto: Richard Hlavatovič

  2. miesto: Samuel Vaško

  3. miesto: Tobiáš Novák

   

  Kategória 3. a 4. ročník – dievčatá:

  1. miesto: Lea Bednáriková

  2. miesto: Sára Ružičková

  3. miesto: Anežka Nováková

   

  Kategória 5. a 7. ročník – chlapci:

  1. miesto: Marek Drobný

  2. miesto: Dávid Cuninka

  3. miesto: David Svíba

   

  Kategória 5. a 7. ročník – dievčatá:

  1. miesto: Kristína Slezáková

  2. miesto: AnetaKohutovičová

  3. miesto: Natália Vyskočová

   

  Kategória 8. a 9. ročník – chlapci:

  1. miesto: Jakub Novák

  2. miesto: Lukáš Drobný

  3. miesto: Ladislav Čelko

   

  Kategória 8. a 9. ročník – dievčatá:

  1. miesto: Petra Danková

  2. miesto: Nina Šmatlíková

  3. miesto: AnetaStaráčková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria