Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: +421 033 554 71 06 0911 908 487 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Vychovávateľ/ka v ŠKD

Úväzok:76%
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru vychovávateľa/vychovávateľku s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com alebo na ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487
 

 
Pozícia:

Učiteľka (1. stupeň) ZŠ

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľku prvého stupňa ZŠ s nástupom ihneď. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com alebo na ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487
 

 
Pozícia:

Učiteľka (1. stupeň) ZŠ

Úväzok:100% - zastupovanie dlhodobej PN
Dátum nástupu:1.9.2022
Požiadavky:Základná škola s materskou školou Dobrá Voda, prijme do pracovného pomeru učiteľku ZŠ (1. stupeň) s nástupom od 1. 9. 2022. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, odpis z registra trestov, štruktúrovaný životopis, doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, posledný zápočtový list, lekárske potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti. Požadované doklady zasielajte na adresu: riaditelkadvoda@gmail.com alebo na ZŠ s MŠ Dobrá Voda, 919 54 Dobrá Voda 150. Bližšie informácie poskytne kontaktná osoba: Mgr. Mária Valjentová, tel. 0911 908 487
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria