Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Červená stužka

  Aj tento rok sme sa obliekli do červenej. Prečo? Touto symbolikou sme sa zapojili do akcie Červená stužka.  Červená stužka je  symbol a zároveň názov celoslovenskej kampane boja proti AIDS. Kampaň Červená stužka organizuje na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu v spolupráci s mestom Žilina a Gymnáziom sv. Františka v Žiline. Tento rok prebehol už 14. ročník, ktorý sa konal pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku.  Naši žiaci sa obliekli do symbolickej červenej a na podporu tejto akcie vytvorili „živú“ červenú stužku. Aj týmto gestom sme tak prejavili našu empatiu a podporu. Sme ľudia a zvlášť v tejto dobe by sme mali súcitiť jeden s druhým a podporovať sa navzájom.

  10.12.2020 12:13 | viac »
 • MYŠIACKÝ MIKULÁŠSKY QUIZ
  Dňa 4.12.2020 sa v našej škole uskutočnil Myšiacky Mikulášský quiz. 
  Tretiaci a štvrtáci čítali prvákom a druhákom vianočnú rozprávku z knihy Vianoce s tetou Jozefínou. 
  Po prečítaní rozprávky dostávali otázky z rozprávky na zistenie či počúvali alebo čítali sp orozumením. 
  Po zodpovedaní otázok dostali ešte 3 otázky založené na úvahe, ktoré mali rozviesť diskusiu o Vianociach.

   
   
  08.12.2020 16:24 | viac »
 • Vianočná zábava
  V školskom klube nezabúdame na zábavu a na prichádzajúce vianočné obdobie. Aby sme sa zahriali v tejto zime, tak sme si v školskom klube navarili voňavý punč, plní ovocia, škorice, klinčekov, ovocného čaju a jablkového džúsu. Všetko sme si sami nakrájali a prichystali a vianočný punč bol na stole. K punču sme si dali slané občerstvenie a pustili sme si slovenské vianočné piesne. Porozdávali sme si mikulášske balíčky, dozdobili stromček, poriadne sme si zatancovali a zahrali sme sa rôzne hry. Aj takto vyzeral náš deň v školskom klube detí.
   
  08.12.2020 16:19 | viac »
 • Bubnovačka

  November je mesiac viacerých dôležitých dátumov v oblasti ochrany práv detí: 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF. Týmto dňom si pripomíname prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Bubnovačka je celoslovenská akcia, ktorá už 7. rok spája deti na celom Slovensku. Hlavným cieľom akcie je upozorniť na deti, venovať  sa ich ochrane a vzdelávaniu v oblasti práv detí. Je dôležité, aby poznali svoje práva. Žiaci na Slovensku spoločne bubnovali, aby ich bolo lepšie počuť. Aj naša škola sa zapojila do tejto akcie. Naši žiaci si priniesli do školy prázdne plastové fľaše, dostali hrkálky, bubienky a spoločne sme bubnovali, dupali, štrngali-aby deti bolo lepšie počuť. Hlas detí je dôležitý, naučme sa ho počúvať. Takto sme aj my vyjadrili podporu tým najslabším, ktorých treba chrániť-naším deťom.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  27.11.2020 09:06 | viac »
 • Záložka do knihy spája školy

  Naša škola sa rôznymi aktivitami snaží dlhodobo podporovať pozitívny vzťah detí ku knihám a k čítaniu. Jednou z takýchto aktivít, do ktorých sa pravidelne zapájame, je aj projekt s názvom Záložka do knihy spája školy. Spočíva v tvorbe záložiek na danú tému, ktoré sú určené na výmenu s partnerskou školou. Tohtoročná téma znela: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Žiaci sa v priebehu októbra pustili do tvorby záložiek s veľkou dávkou kreativity, na záložkách znázorňovali najmä postavy či scény zo svojich obľúbených knižiek. Našou partnerskou školou sa v tomto školskom roku stala Základná škola Rybany v Trenčianskom okrese. Kamarátom do Rybian sme okrem záložiek zaslali aj pozdrav a spoločne zhotovené leporelo, prostredníctvom ktorého im chceme priblížiť zaujímavosti našej obce. Veríme, že sa im bude páčiť a že im naše záložky spríjemnia čítanie ich obľúbených knižiek.

  04.11.2020 14:13 | viac »
 • Deň jablka

  Dňa 21. 10. 2020 sa v našej škole uskutočnil Deň jablka. Žiaci si priniesli chutné jablkové občerstvenie, ktorým sa pohostili počas desiatovej prestávky. Súčasťou dňa bola aj súťaž o najkrajšie jablko. Žiaci do súťaže priniesli 24 jabĺčok. Po hlasovaní bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto – Tobiáš Novák

  2. miesto – Simona Danková, Rebeka Striežencová

  3. miesto – Mário Staráček

  Víťazi boli odmenení diplomami a zaujímavými cenami. Drobnú pozornosť si za svoju snahu zároveň odniesli všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili.

  04.11.2020 11:06 | viac »
 • Medzinárodný deň školských knižníc
  Dňa 23. 10. si naša škola pripomenula Medzinárodný deň školských knižníc. Vo svete si tento deň priaznivci čítania každoročne pripomínajú od roku 1999. Jeho cieľom je vyzdvihnúť význam školských knižníc a ich prínos pre vzdelávanie detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, k školskej knižnici a k čítaniu. Naši žiaci sa do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc zapojili prostredníctvom tvorby prezentácií o svojich obľúbených knihách, ktoré následne priblížili ostatným žiakom. Deti si na prezentáciách dali naozaj záležať, a tak sa počas premietania veru bolo na čo pozerať
  04.11.2020 10:53 | viac »
 • Deň mlieka
  V piatok 25. septembra 2020 sa aj naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka, mliečnych nápojov a ich zdravotné prínosy pre rastúce deti.
  Všetci žiaci si obliekli biele oblečenie, priniesli si mliečnu desiatu a prostredníctvom rôznych aktivít si pripomenuli tento deň.
  Celý týždeň boli predmety výtvarného a pracovného zamerania tematicky smerované na „Návrh
  obalu mlieka“ a „Plagátu ku Dňu mlieka“, na fyzike a matematike deti počítali výživové hodnoty
  mlieka. Najkrajšie výtvory žiakov budú vystavené na nástenkách v priestoroch školy.
  27.09.2020 17:10 | viac »
 • Nádejní spisovatelia
  CVČ Trnava bola vyhlasovateľom literárnej súťaže KEĎ SI VYMÝŠĽAM v sci-fi a fantasy poviedke. Súťaž ponúkla žiakom popustiť uzdu vo vlastnej fantázii a predstaviť svoje vízie budúcnosti na zemi, vo vesmíre, v našej mysli... Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 4.ročníka v rámci hodín SJL. V tejto súťaži sme zaznamenali veľký úspech. Na miestach víťazov sa umiestnili len dve školy z Trnavy a naši žiaci ako jediní z dedinských škôl obsadili 2.miesto Sára Ružičková, Samuel Vaško a 3.miesto Anežka Nováková
  Viac fotiek nájdete vo fotogalérii.
  25.09.2020 20:23 | viac »
 • Vychádzka do prírody

  Dňa 8. 9. 2020 sa pre žiakov našej školy konali didaktické hry a praktická časť účelového cvičenia. Žiaci 1. aj 2. stupňa sa spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na vychádzku do terénu. Mladší žiaci absolvovali kratšiu trasu pod Mariáš, pre starších žiakov bola pripravená dlhšia trasa vedúca cez hrad Dobrá Voda. Cestou si deti nielen zopakovali svoje vedomosti z dopravnej výchovy, ale pozorne si všímali aj rôzne typy turistického značenia. Po prehliadke zrúcanín hradu i starší žiaci zamierili pod Mariáš, kde ich čakala zaslúžená odmena v podobe opekačky. Čoskoro sa už lákavá vôňa špekáčikov a slaninky šírila do diaľky a deti si vychutnávali vlastnoručne opekané dobroty. Počasie školskej akcii prialo, a tak zvyšný čas slnečného predpoludnia deti strávili loptovými hrami a šantením na neďalekých preliezkach.

  Viac obrázkov nájdete vo fotoalbume.

  09.09.2020 21:19 | viac »
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

  Letným prázdninám zasa raz odzvonilo, a tak sme sa 2. 9. 2020 opäť zišli pred budovou ZŠ Dobrá Voda, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok 2020/2021. Pod povinnými rúškami, ktoré sme museli mať nasadené v rámci bezpečnostných opatrení, sa skrývali úsmevy pri opätovnom stretnutí s kamarátmi i s pani učiteľkami. Na úvod programu sa už tradične areálom školy niesli slová a tóny slovenskej hymny. Po nej sa prítomným žiakom, rodičom aj zamestnancom školy prihovorili pani riaditeľka a pán starosta obce. Slávnostné otvorenie školského roka spestrila aj milá báseň v podaní našej šikovnej tretiačky. Súčasťou programu bolo tiež privítanie nových žiakov našej základnej školy, a to nielen našich prváčikov, ale aj dvoch žiakov tretieho ročníka. Nielen im, ale aj všetkým žiakom našej školy držíme palce a veríme, že sa im v tomto školskom roku bude dariť.

   

  Viac obrázkov nájdete vo fotoalbume.

  03.09.2020 14:57 | viac »
 • Pri príležitosti Mesiaca merec – mesiac knihy sa uskutočnila fotografická súťaž v dvoch
  kategóriách, a to: 1. kategória – Moment čítania a 2. kategória – Zátišie s knihou. Zatvorenie
  škôl v rámci opatrení proti COVID-19 nám skomplikovalo priebeh súťaže a to sa odrazilo na
  nízkej účasti. Ocenení teda budú všetci traja súťažiaci 1. stupňa. Menovite: Riško Hlavatovič
  (3. ročník), Sárka Ružičková a Simonka Danková (obe žiačky 4. ročníka). Za to, že sa
  nevzdali im patrí veľká vďaka a treba uznať, že ich fotografie majú krásnu výpovednú
  i umeleckú hodnotu.
  01.07.2020 21:20 | viac »
 • Ja a koronavírus

  Koronavírus COVID-19 na dlhší čas zatvoril brány našej školy, ale aj výrazne ovplyvnil naše každodenné životy. O svoj pohľad na toto obdobie sa naši žiaci mohli podeliť formou výtvarných prác, ktorými sme sa zapojili do súťaže „Ja a kororavírus“. Túto medzinárodnú výtvarnú súťaž vyhlásilo o. z. Kobukrav a jej myšlienkou je kresbami si uctiť obete koronavírusu. Do súťaže sme zaslali práce Pavlínky Žemlovej, Anetky Dankovej, Ester Schmidtovej, Viktórie Svíbovej a Dušana Vyskoča.
  Všetky obrázky nájdete vo fotogalérii.

  21.06.2020 20:03 | viac »
 • Medzinárodný deň detí

  Po dlhom čase sa dňa 1. 6. brány našej školy opäť otvorili pre žiakov 1. – 5. ročníka. Keďže na tento deň pripadá Medzinárodný deň detí, spoločne sme ho oslávili. Deťom k ich sviatku srdečne zablahoželala pani riaditeľka aj pán starosta. Žiaci sa vzápätí potešili darčekom – sladkostiam a lietajúcim tanierom, ktoré im spríjemnili ich sviatok a vyčarili úsmevy na tvárach. Prvý deň v škole sa niesol v znamení dobrej nálady, slnka, radosti a pohybu – deti si nové lietajúce taniere hneď mohli otestovať na školskom dvore. Veríme, že im úsmev vydrží a že ich aj nasledujúce dni v škole obohatia o nové vedomosti a zážitky.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  03.06.2020 07:28 | viac »
 • Trnavský šachový rebríček - 2. kolo

  Dňa 25.2.2020 žiaci Ján a Vendelín Slezákoví reprezentovali našu školu aj v 2. kole Trnavského šachového rebríčka s úžasným úspechom. Ján sa umiestnil na 2. mieste  a Vendelín hneď za bratom na 3. mieste. Tentokrát porazili ešte viac súťažiacich ako v 1. kole, a to 39. Chlapcom držíme palce v poslednom – 3. kole, ktoré sa bude konať 25.3.2020.

  06.03.2020 13:16 | viac »
 • Škôlkári v knižnici

  V stredu 4.3.2020 sme v našej školskej knižnici privítali vzácnu návštevu z materskej školy. V rámci  „týždňa s kamarátkou knižkou“ sa škôlkari zoznámili nielen s našou knižnicou, ale dozvedeli sa aj mnoho zaujímavých informácií o knihách, čítaní a tiež sa aktívne zapojili do rozhovoru. Nakoniec riešili hravé úlohy, pri ktorých im pomáhali naši šikovní deviataci. Prežili sme si vyučovaciu hodinu plnú informácií a tiež zábavy. V rámci školy, to bola prvá z aktivít v rámci podujatia „Marec – mesiac kníh.“ Ďakujeme škôlkarom za milú návštevu, deviatakom za aktívnu účasť a tešíme sa na ďalšie dobrodružstvá s knihami a čítaním. Lúčime sa s Vami slovami Osmijanka:

  „Čítajme si kamaráti, nech Vám kniha nudu kráti, veď strávený s ňou čas, vráti sa Vám stokrát zas!“

  06.03.2020 13:15 | viac »
 • Dňa 14.2.2020 sa v našej škole uskutočnila odborná prednáška pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci 9. ročníka sú práve v najťažšom ročníku. Tento rok ich čaká veľa náročných úloh. Tou najdôležitejšou je rozhodnúť sa pre strednú školu, ktorá ich bude pripravovať pre ich budúce povolanie. Je to úloha neľahká a veľmi zodpovedná, preto je dôležité, aby mali žiaci čo najviac informácií, ktoré im pri rozhodovaní pomôžu. Prednášku organizovala Trnavská župa. Pani zástupkyňa z odboru duálneho vzdelávania v Trnavskom kraji vysvetlila našim žiakom zmysel, princípy a výhody duálneho vzdelávania a duálneho systému na stredných školách. Žiaci sa aktívne zapájali a kládli odborníčke zvedavé otázky. Veríme, že aj touto prednáškou sme pomohli našim žiakom urobiť správne rozhodnutia.
  05.03.2020 13:18 | viac »
 • Hollého pamätník

  Dňa 13. februára sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník. Súťažiaci – víťazi triednych kôl, mali možnosť predviesť svoj talent v umeleckom prednese poézie a prózy. Žiaci boli rozdelení do kategórií podľa veku. Z prvého stupňa sa pred porotou prezentovalo osem súťažiacich. V tejto kategórii bola viac zastúpená poézia. Na druhom stupni bol pomer poézie a prózy vyvážený a prítomní mali možnosť vypočuť si výstupy siedmich žiakov. Všetkým súťažiacim za účasť ďakujeme a prajeme veľa inšpirácie do ďalších ročníkov súťaže.
  Viac fotiek nájdete v galérii.

  19.02.2020 18:07 | viac »
 • Vianočné trhy

  Dňa 15. 12. 2019 sme už po šiestykrát v spolupráci s Obcou Dobrá Voda uskutočnili Vianočné predajné trhy. Na trhoch sa predávali výrobky, ktoré vytvorili deti spolu s pani učiteľkami počas hodín výtvarnej výchovy alebo techniky, ale aj výrobky vytvorené na vianočných tvorivých dielňach s kreatívnymi mamičkami. Okrem toho sme ponúkli na predaj výrobky šikovných rodičov, ktoré vyrobili doma.

  Na trhoch sa už tradične zúčastnili zástupcovia Jednoty dôchodcov, ktorí varili kapustnicu, chlapi z folklórneho súboru Prvosienka, ktorí ponúkali varené víno a teplý čaj, pán Ružička so svojou kvalitnou medovinou. Ako noví sa zúčastnili manželia Lackovičoví, ktorí ponúkali domáce syry a pani Michaela Ružičková pripravovala chutné palacinky.

  Atmosféru nedeľného popoludnia spríjemnila svojim vystúpením Krajňanská muzika, žiaci základnej školy Dobrá Voda a Folklórny súbor Prvosienka – juniori. Celé popoludnie sa nieslo vo vianočnej atmosfére.

  Touto cestou sa chce riaditeľka ZŠ s MŠ a žiaci základnej školy poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o organizáciu trhov, ale i tým, ktorí si našli čas a svojou účasťou a nákupom podporili školu. Finančný výnos z vianočných trhov bude slúžiť na rozšírenie knižničného fondu a zakúpenie učebných pomôcok pre deti MŠ a žiakov ZŠ.

  Ešte raz veľké ĎAKUJEME!


  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  19.12.2019 20:18 | viac »
 • Etiketa - škola na kolesách
  27.11.2019 navštívila našu školu „ Škola na kolesách“ . Členovia - herci hravou formou prostredníctvom výkladu aj vtipných scénok vysvetlili, respektíve pripomenuli žiakom základy slušného správania. Žiakom sa predstavenie páčilo, niektorí sa stali na chvíľu hercami a stali sa tak súčasťou predstavenia. Opakovanie etikety nemôže byť nikdy na škodu, práve naopak. V dnešnej dobe je slušné správanie  veľmi potrebné, medziľudské vzťahy sú základom každej inteligentnej spoločnosti. Preto sa snažíme viesť týmto smerom aj našich žiakov.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
  19.12.2019 20:01 | viac »
 • Vianočné pečenie
  Žiaci 1. stupňa spolu s dievčatami z 2. stupňa a žiakmi školského klubu si užili chutné, voňavé, vianočné pečenie medovníčkov a vianočného pečiva. Vopred pripravené cesto žiaci spracovali a vytvorili z neho krásne a voňavé dobroty. Pri zdobení žiaci pustili uzdu svojej fantázii. Medovníčky hýrili farbami. Deťom sa pečenie páčilo, užili si pri ňom kopec srandy a opäť sa niečo nové naučili. Aj takým spôsobom sme si vyčarili vianočnú náladu a pripravovali sa na najkrajšie sviatky v roku Vianoce.
  15.12.2019 20:49 | viac »
 • Svätý Mikuláš

  Dňa 6.12.2019 prišiel k nám sv. Mikuláš. Je známy na celom svete, pretože vynikal svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a hlavne sa vedel podeliť s tými, čo to najviac potrebovali. Je patrónom detí a tie ho za jeho štedrosť milujú a rok čo rok s nádejou očakávajú. Do našej školy prišiel vo veľkom sprievode čertov a anjelov. Navštívil každú triedu a nezabudol ani na tých najmenších-žiačikov materskej škôlky, jedáleň a tety kuchárky či pracovníkov obecného úradu. Mikuláš bol netrpezlivo očakávaný a rozžiaril tváre všetkých žiakov, no najviac sa mu tešili tí naši najmenší, škôlkari a žiaci prvého stupňa. Všetci boli na Mikuláša veľmi dobre pripravení. Spievalo sa, recitovalo, modlilo ...v každej triede si žiaci chceli uctiť a potešiť sv. Mikuláša. Mikuláš s láskou obdaroval všetkých, malých i veľkých, poslušných aj tých menej poslušných, no nakoniec všetci sľúbili sv. Mikulášovi, že sa polepšia a budú sa snažiť celý rok poslúchať. Tak, nechajme sa prekvapiť.

  Veľké Ďakujem, vyslovujem žiakom 9. ročníka, za ich aktivitu a príkladné správanie.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  13.12.2019 11:04 | viac »
 • Florbalová súťaž
  Naša škola sa zapojila do fotografickej súťaže spoločnosti florbal4u, kde môžeme vyhrať nové
  florbalové vybavenie. Vyhrať môžeme 10 kusov florbalových hokejok MPS No Respect, 100
  kusov florbalových loptičiek MPS Net,2 kusy skladacej brány MPS s rozmermi 160x115 cm.
  09.12.2019 20:57 | viac »
 • Červená stužka

  Dňa 3.12.2019 sme aj my na našej škole podporili akciu Červená stužka.  Červená stužka je už tradičnou akciou, tento rok sa konal už jej 13. ročník. Každoročne sa do akcie zapája množstvo škôl z celého Slovenska. Hlavnými garantmi  akcie sú Ministerstvo zdravotníctva SR a slovenská pobočka svetovej zdravotníckej organizácie WHO. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Ľudia na celom svete vyjadrujú v tomto období nosením červenej stužky svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a tiež sichcú uctiť jej nosením pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Úlohou akcie Červená stužka je tiež robiť osvetu o chorobe, ktorá je neliečiteľná a aj to ako sa jej správnym životným štýlom vyhnúť. Nevedomosť a tabuizovanie v tomto prípade nie je namieste. Učitelia spolu so žiakmi preto prišli do školy oblečení v červenom a celý deň nosili pripnuté červené stužky ako symbol solidarity. Cez veľkú prestávku žiaci na chodbách vytvorili aj živú červenú stužku a na hodine telesnej výchovy žiaci 2. stupňa odohrali turnaj v prehadzovanej s podtitulom „športom pre červené stužky“. Žiaci si zasúťažili, turnaj si užili, čo je hlavné, vyjadrili svoju podporu s trpiacimi ľuďmi.

  Práve empatia a podpora druhých sú pre sociálny rozvoj mladých zvlášť v dnešnej dobe, veľmi dôležité.

        
   

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  12.03.2020 15:23 | viac »
 • Vianočné tvorivé dielne
  Prichádzajú najkrajšie sviatky roka. Už tradične sa na ne pripravujeme aj my.
  Dňa 3. 12. 2019 sa v priestoroch ZŠ Dobrá Voda uskutočnili Vianočné tvorivé dielne. Spolu
  so šikovnými a kreatívnymi mamičkami deti z  materskej školy a  základnej školy vytvorili
  množstvo krásnych výrobkov, ktoré budeme spolu s ďalšími prácami predávať na Vianočných
  trhoch.
  Touto cestou ďakujeme všetkým mamičkám za krásne nápady a čas strávený medzi nami
  v tvorivej predvianočnej atmosfére.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
  05.12.2019 11:52 | viac »
 • Planetárium
  Dňa 28. 11. zavítalo do našej školy pojazdné planetárium. Školskú chodbu spestrila veľká nafukovacia kupola. V jej útrobách sa postupne vystriedali žiaci II. a I. stupňa ZŠ i naši škôlkari. Mali možnosť ponoriť sa do tajomstiev vesmíru prostredníctvom filmu, ktorý bol premietaný na strop planetária. Žiaci tak mohli virtuálne cestovať do vesmíru a objavovať povrch Mesiaca spolu s americkými astronautmi. Film deťom zaujímavou formou priblížil výpravy na Mesiac, ktoré sa už uskutočnili v minulosti, ale aj plány ľudstva opäť sa v budúcnosti vydať na Mesiac a preskúmať jeho povrch podrobnejšie.

  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
  05.12.2019 11:53 | viac »
 • Kam na strednú
  Aj tento školský rok sa v Trnave 21.11.2019 konala už tradičná akcia „Kam na strednú“. Akcia je
  najväčšou prehliadkou stredných škôl v celom Trnavskom kraji. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj.
  Na tejto výstave sa zúčastnila aj naša škola, žiaci 8. a 9. ročníka. Cieľom akcie je pomôcť žiakom vybrať si strednú školu, získať potrebné informácie o školách, študijných odboroch a podmienkach štúdia.
  Na výstave sa odprezentovalo 45 stredných škôl z celého kraja. Okrem návštevy stánkov, kde
  žiaci mohli získať podrobné informácie o odboroch priamo od žiakov aj učiteľov stredných škôl, si žiaci vypočuli aj prezentácie niektorých škôl na pódiu. Mohli sme si vyskúšať aj novinku v podobe workshopov, kde sme sa mali možnosť naučiť zaujímavé aktivity, ktoré si pre nich stredné školy pripravili.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.
   
  12.03.2020 15:23 | viac »
 • Bubnovačka

  V utorok 19.11. sa pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí naša škola zapojila do akcie s názvom Bubnovačka, ktorá má za cieľ symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím v rôznej forme a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Za minulé ročníky sa bubnovačiek zúčastnilo viac ako 24 000 detí a dospelých. Naši žiaci sa na školskom dvore tiež zapojili s použitím variech, palíc, bubnov, plastových fliaš, či len pomocou dupotania nôh, aby upozornili, že ticho deti pred násilím neochráni ani nič nerieši. Preto sme bubnovali.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  20.11.2019 15:49 | viac »
 • Beseda - Zimní spáči

  Dňa 19. 11. 2019 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili besedy s pani Katarínou Striežencovou, pracovníčkou LESY s r.

  Žiakom pripravila zaujímavú prezentáciu o lesných zvieratkách, ktoré v zime spia – hybernujú, sú praví, či nepraví spáči. Žiaci sa dozvedeli aj o tom ako sa majú o zvieratká v zime starať. Po prednáške sa žiaci zapojili do rôznych aktivít, vedomostných kvízov a vypracovávali pripravené pracovné listy.
  Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

  20.11.2019 15:43 | viac »
 • Vyhodnotenie Svetový deň behu a Olympiáda z ANJ
  Víťazi boli ocenení.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume: KLIKNITE
  17.11.2019 20:50 | viac »
 • Olympiáda z ANJ
  Dňa 14.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažiaci kategórie 1B si zmerali sily vo viacerých zručnostiach, a to: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba, tvorenie krátkeho príbehu na základe obrázku a hranie rolí. Aj napriek nižšej účasti sa napätie dalo krájať a žiaci nám predviedli skvelé výkony. Na druhom mieste sa umiestnil Adrián Prv a 1. miesto s postupom do obvodného kola obsadila Lucia Kucharová. Víťazom srdečne gratulujeme.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume.
  17.11.2019 14:50 | viac »
 • V krásnej historickej budove Múzea knižnej kultúry – Oláhovho seminára sa dňa 24.10. žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na sprievodnom podujatí k expozícii Slováci, píšte po slovensky! Pani lektorka nás oboznámila s históriou prvých písomností až po obdobie stredoveku. Prednášku dopĺňala viacerými zaujímavosťami a tiež ukážkami dobových artefaktov. Na záver si žiaci mali možnosť prezrieť priestory múzea a tiež vyskúšať prácu stredovekých pisárov písaním s husím perom. Napokon mohli v rámci tvorivých dielní popustiť uzdu svojej fantázii a nakresliť si vlastného čarovného tvora na imitáciu stredovekého papiera.
  17.11.2019 14:39 | viac »
 • Svetový deň behu

  Dňa 8. 11. sa žiaci našej školy zapojili do aktivít v rámci Svetového dňa behu. Najskôr sa oboznámili s históriou Svetového dňa behu a s významom behu pre naše zdravie. Následne si zmerali sily v šprinte. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. Traja najlepší bežci v každej kategórii boli za svoje výkony odmenení.

   

  17.11.2019 14:51 | viac »
 • Stolný tenis
  Dňa 5.11. nás žiaci Lukáš Drobný, Lukáš Danko a Marek Drobný reprezentovali v základnom kole okresných majstrovstiev základných škôl v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Strednej športovej školy Jozefa Herdu v Trnave. Naše družstvo porazilo domácich i súťažiacich z Dolných Orešian a vybojovalo si tak postup do finále. Víťazom srdečne gratulujeme a držíme palce vo finále.
  Ďalšie fotky nájdete v galérii.
  17.11.2019 14:36 | viac »
 • Medzinárodný deň knižníc
  Dňa 28.10. sme si pripomenuli medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa oslavuje od roku 1999. Tohtoročná téma mala názov: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“ Žiaci 1. stupňa mali možnosť navštíviť našu školskú knižnicu, kde im pani učiteľky vysvetlili prácu s knihami i dobré čitateľské zvyky a trpezlivo odpovedali na mnohé zvedavé otázky. Žiaci 2. stupňa boli rozdelení do skupín, v ktorých súťažili v rámci troch disciplín. Hľadali informácie, využívali dedukciu a cvičili si tiež postreh. Prvenstvo získali žiaci: Adrián Prvý, Lucia Kucharová, Jakub Novák, Natália Vyskočová a Dušan Vyskoč, ktorí dostali aj malú odmenu.
  Ďalšie fotky nájdete vo fotoalbume.
  17.11.2019 14:50 | viac »
 • Sviatok všetkých svätých

  Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme si spoločne so žiakmi 1. stupňa a deťmi MŠ uctili 25. 10. 2019 vojakov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, ruských vojakov, ktorí oslobodili našu obec a básnika Jána Hollého. 

  Pri jednotlivých pomníkoch sme položili malé kytičky a zapálili sviečky. 

  17.11.2019 14:29 | viac »
 • Článok v novinách o našich prváčikoch
  V Trnavských novinách číslo 43 vyšiel článok o našich prváčikoch. 
  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Exkurzia do Trnavy

  Dňa 22. 10. 2019 sa žiaci V. a VI. ročníka zúčastnili exkurzii v Trnave. 

  Navštívili priestory Západoslovenského múzea, kde si prezreli 2 výstavy zamerané na prírodu o remeslá. Po komentovaných prehliadkach si pod dozorom pani lektorky vrámci tvorivých dielní vyskúšali vyrobiť pohľadnicu z prírodných materiálov. 

  Cestou si žiaci ešte prezreli niekoľko zaujímavostí Trnavy. Zastavili sa pri pamätníku M. R. Štefánika, oboznámili sa s budovou Knižnice J. Fándlyho a mali možnosť prejsť zrekonštruovanou Dolnou bránou. 

  17.11.2019 14:29 | viac »
 • Chutné maľovanie

  V mesiaci október sa žiaci našej školy zapojili do výtvarnej súťaže Chutné maľovanie, ktorá prebiehala v rámci akcie Hovorme o jedle. 

  Do súťaže boli zaslané práce Sabiny Benedikovičovej (VIII. ročník), Anety Staráčkovej a Evy Benedikovičovej (IX.ročník). 

  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Deň jablka

  Dňa 21. 10. 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň jablka. Žiaci si priniesli jablkové nápoje a koláčiky, ktoré im napiekli mamičky. Vrámci triedy si urobili jablkové hody a ochutnali prinesené maškrty. Súčasťou tohto dňa bola aj súťaž o najkrajšie jablko. Žiaci do súťaže priniesli 37 krásnych jabĺk. 

  Po žiackom hlasovaní bolo umiestnenie nasledovné:

  1. miesto - Mário Sako - 12 hlasov 

  2. miesto - Petra Danková - 11 hlasov

  3. miesto - Adam Vaško - 5 hlasov 

  17.11.2019 14:30 | viac »
 • Jesenný beh žiakov I. stupňa
  Jesenný beh žiakov I. stupňa 
  17.11.2019 14:31 | viac »
 • Školské majstrovstvá Trnavského okresu v šachu
  Školské majstrovstvá Trnavského okresu v šachu
  28.10.2019 10:04 | viac »
 • Záložka do knihy spája slovenské a české školy

  V mesiaci október sa naša škola opäť zapojila so projektu na podporu čítania Záložka do knihy spája slovenské a české školy. 

  Projekt je založený na vzájomnej výmene záložiek medzi školami Sloveskej a Českej republike. 

  Tvorby záložiek sa zúčastnili všetci žiaci 1. - 9. ročníka. Ich úlohou bolo nakresliť záložku na tému List za listom - baví ma čítať. Záložky sme spolu so sprievodným listom približujúcim zaujímavosti našej obce poslali partnerskej škole, ktorou sa tento rok pre nás stala ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci. 

  Veríme, že žiakom prinesú radosť a spríjemnia im čítanie obľúbených kníh.

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Vyhodnotenie zberu šípok
  14.10.2019 19:47 | viac »
 • Usilovní ako včielky

  Dňa 9. 10. 2019 sa deti materskej školy zúčastnili akcie pod názvom Usilovní ako včielky.

  Akcia pod vedením lesnej pracovníčky Ing. K. Striežencovej Roganskej upútala našich najmenších rozhovorom o včielkach a ich význame. Program bol obohatený športovo-pohybovými na danú tému. 

  Pani Striežencová na záver deti pochválila a odovzdala im odmenu. 

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Ulička jazykov - Európsky deň jazykov
  04.10.2019 13:21 | viac »
 • Zber šípok
  Zber šípok spoločne s Lesmi SR

  Naša škola sa zapojila do projektu Zber šípok spoločne s Lesmi SR. 

  Počas víkendu deti spoločne so svojimi rodičmi nazbierali a priniesli okolo 30 kg šípok.

  Projekt bude pokračovať až do prvých mrazov.

  17.11.2019 14:32 | viac »
 • Didaktické hry
  Dňa 9. 9. 2019 v pondelok žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry.
  Dňa 9. 9. 2019 v pondelok žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry.
  Hry boli zamerané na dopravnú výchovu a rozdelené na teoretickú a praktickú časť. 
  V teoretickej časti sa žiaci oboznámili s dopravnými značkami.
  V praktickej časti si precvičili ako správne prechádzať cez cestu a ako sa správať počas vychádzky. 
  17.11.2019 14:33 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria