Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Vianočné trhy

Dňa 15. 12. 2019 sme už po šiestykrát v spolupráci s Obcou Dobrá Voda uskutočnili Vianočné predajné trhy. Na trhoch sa predávali výrobky, ktoré vytvorili deti spolu s pani učiteľkami počas hodín výtvarnej výchovy alebo techniky, ale aj výrobky vytvorené na vianočných tvorivých dielňach s kreatívnymi mamičkami. Okrem toho sme ponúkli na predaj výrobky šikovných rodičov, ktoré vyrobili doma.

Na trhoch sa už tradične zúčastnili zástupcovia Jednoty dôchodcov, ktorí varili kapustnicu, chlapi z folklórneho súboru Prvosienka, ktorí ponúkali varené víno a teplý čaj, pán Ružička so svojou kvalitnou medovinou. Ako noví sa zúčastnili manželia Lackovičoví, ktorí ponúkali domáce syry a pani Michaela Ružičková pripravovala chutné palacinky.

Atmosféru nedeľného popoludnia spríjemnila svojim vystúpením Krajňanská muzika, žiaci základnej školy Dobrá Voda a Folklórny súbor Prvosienka – juniori. Celé popoludnie sa nieslo vo vianočnej atmosfére.

Touto cestou sa chce riaditeľka ZŠ s MŠ a žiaci základnej školy poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o organizáciu trhov, ale i tým, ktorí si našli čas a svojou účasťou a nákupom podporili školu. Finančný výnos z vianočných trhov bude slúžiť na rozšírenie knižničného fondu a zakúpenie učebných pomôcok pre deti MŠ a žiakov ZŠ.

Ešte raz veľké ĎAKUJEME!


Viac fotiek nájdete vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria