Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Fotografická súťaž

Pri príležitosti Mesiaca merec – mesiac knihy sa uskutočnila fotografická súťaž v dvoch
kategóriách, a to: 1. kategória – Moment čítania a 2. kategória – Zátišie s knihou. Zatvorenie
škôl v rámci opatrení proti COVID-19 nám skomplikovalo priebeh súťaže a to sa odrazilo na
nízkej účasti. Ocenení teda budú všetci traja súťažiaci 1. stupňa. Menovite: Riško Hlavatovič
(3. ročník), Sárka Ružičková a Simonka Danková (obe žiačky 4. ročníka). Za to, že sa
nevzdali im patrí veľká vďaka a treba uznať, že ich fotografie majú krásnu výpovednú
i umeleckú hodnotu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria