Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Od štvrtka 13. 1. 2022 prezenčné vyučovanie

  Važení rodičia, milí žiaci.

   

  Zajtrajším dňom, t. j. štvrtkom 13. 1. 2022 prechádzame znova na vyučovanie prezenčnou formou.

   

 • Dištančné vzdelávanie aj v stredu 12. 1. 2022

  Vážení rodičia!

   

  Poruchu na plynovom kúrení sa dnes nepodarilo odstrániť v celom rozsahu. Práce budú pokračovať aj počas zajtrajšieho dňa, preto bude aj v stredu 12. 1. 2022 pokračovať vyučovanie dištančnou formou.

  Za porozumenie vopred ďakujem.

   

                                                                                                                                                 riaditeľka školy

   

   

 • Dištančné vyučovanie 11. 1. 2022

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu technickej poruchy na kúrení bude dňa 11. 1. 2022 vyučovanie realizované dištančnou formou.

  Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia v priebehu dnešného dňa.

 • Rúška a ŠKD

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Na základe pokynov ministerstva školstva je

  nosenie rúšok povinné pre všetkých žiakov školy od prvého ročníka.

   

  Z technických príčin bude Školský klub do 17. 1. 2022 otvorený do 15:00

 • Prezenčná výučba od 10.1.2022

  Podľa pokynov MŠVVaŠ  SR sa v pondelok 10.1.2022 žiaci prvého aj druhého stupňa vracajú na prezenčné vyučovanie. Z toho dôvodu žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby spravili deťom domáce AG samotesty a poslali vyhlásenie o bezpríznakovosti pred príchodom do školy. 

 • Prianie

 • Vianočné posedenie

  Keďže opäť nastala situácia, že na prezenčnom vyučovaní v škole zostali len žiaci 1. stupňa, snažili sme sa im posledný deň nejako spríjemniť. V piatok 17. decembra 2021 sa po škole rozliala vôňa punču, škorice a zazneli zvuky vianočných  kolied. Spoločným spevom kolied sme si pripomenuli príchod najkrajších dní v roku, na ktoré sa tešia malí aj veľkí. Žiaci si odovzdali drobné darčeky a pohostili sa dobrotami, ktoré im pripravili mamičky. Za všetky dobroty im ďakujeme. Na konci posedenia sme si všetci zaželali krásne vianočné sviatky a aby sme sa po Novom roku spolu v zdraví všetci opäť stretli.

  Krásne a požehnané vianočné sviatky!

 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšieho šarkana

  K jeseni neodmysliteľne patrí tvorba šarkanov. Naši druhostupniari si v priebehu novembra zasúťažili – vo dvojiciach mali za úlohu vytvoriť čo najoriginálnejšieho šarkana. Pri výrobe svojich diel na hodinách výtvarnej výchovy a techniky nešetrili fantáziou a dobrými nápadmi. Každá dvojica sa snažila využiť iné materiály a techniky, a tak vznikol šarkan prírodný, kartónový, ba dokonca cukríkový, šarkany maľované, kreslené aj lepené. Každý hotový šarkan dostal svoje súťažné číslo. Hodnotenia sa tentoraz zúčastnili zamestnanci školy – každý mal možnosť zapojiť sa do hlasovania a podporiť svojho favorita. Na prvom mieste nakoniec jednoznačne skončil šarkan s číslom 7, ktorý získal až šesť hlasov. Víťazný šarkan pochádza z dielne našich šikovných siedmačiek Dominiky Kováčovej a Anetky Kohutovičovej. Dievčatá si dali na svojom šarkanovi záležať – použili netradičnú techniku koláže s využitím farebných papierov, novinového papiera a špagátu. Víťaznej dvojici srdečne gratulujeme a prajeme aj do budúcnosti veľa ďalších tvorivých nápadov.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  4.ročník celoslovenskej výzvy

  Už štvrtý rok po Slovensku pred Vianocami koluje prekrásna výzva, ktorá vnáša kus svetla do životov osamelých seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť sviatky v kruhu najbližších.

  To si uvedomila mladá mamička na materskej dovolenke Janka Galatová a založila projekt, v rámci ktorého ľudia naplnia krabicu od topánok darčekmi, zabalia ju do vianočného baliaceho papiera a napíšu, či je určená pre babičku alebo deduška.

  Napriek sťaženým podmienkam sme sa aj my rozhodli obdarovať dôchodcov aj tento rok. Sme malá škola s nízkym počtom detí, aj tento krát sme však dokázali, že naše srdiečka sú veľké. Do výzvy sa zapojili aj naši najmenší škôlkári, žiaci školy, pani učiteľky a nechýbali ani pani upratovačky.

   Vďaka dobrosrdečnosti a štedrosti sme zozbierali 38 krásne zabalených darčekov, ktoré poputovali do Zariadenia pre seniorov – Bohunka, v Jaslovských Bohuniciach. Počet klientov v zariadení je zhodný s počtom vyzbieraných darčekov, takže nikto z nich nezostane bez prekvapenia. Seniorom prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a najmä veľa, veľa zdravíčka!

   

  Z celého srdca ďakujeme všetkým dobrým a štedrým ľuďom, ktorí sa do tejto výzvy zapojili a podporili, túto krásnu myšlienku.

   

 • Vianočný balíček radosti

  Čo je to radosť?

  ... to sa dozviete, keď obdarujete deti z centra pre deti a rodiny, zo sociálne slabších rodín

   a deti v krízových strediskách.

  Naša škola sa zapojila do tohtoročného projektu, aby sme urobili radosť deťom, ktoré nečaká pod vianočným stromčekom kopec darčekov. Najkrajšie sviatky – Vianoce, by nemali byť len o hojnosti v našich domácnostiach, ale o rozdávaní radosti aj úplne cudzím ľuďom.

  Jedným z poslaní človeka na Zemi je žiť solidárne s inými a starať sa o ich potreby, ak im to ich stav nedovoľuje.

  Do projektu sa zapojila celá škola, balíčky nosili deti z MŠ, žiaci ZŠ a aj zamestnanci školy.

  Rozhodli sme sa, že vianočné balíčky radosti venujeme Zariadeniu núdzového bývania pre ženy a deti Jozefínum v Dolnej Krupej.

  Veríme, že aj vďaka našej snahe a podpore budú mať deti v zariadení veľkú radosť.

  Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a zamestnancom, ktorí sa zapojili a podarili splniť tento ušľachtilý cieľ.

 • Mikuláš

  Aj do našej MŠ zavítal Mikuláš, anjel a čertík.

  Keďže sme museli dodržať protipandemické opatrenia, úlohy sa zhostili pani učiteľky s pani upratovačkou. Deti sa náramne tešili a Mikulášovi zaspievali pesničky a zarecitovali básničky.

  I pani učiteľky mali radosť, že detičkám mohli urobiť prekvapenie.

  Týmto chceme poďakovať rodičovskému združeniu MŠ, obci Dobrá Voda a FS Prvosienka.

 • Červená stužka

  Prvý decembrový týždeň sa niesol v znamení “Červenej stužky“. Červená stužka je symbolom boja
  proti AIDS. Už 15. krát Slovensko vyjadruje podporu ľuďom postihnutým týmto vírusom. Pod záštitou
  Ministerstva školstva, Ministerstva zdravotníctva a ďalších inštitúcií sa školy na celom Slovensku
  zapájajú do aktivít, aby tak ukázali svoju spolupatričnosť a solidaritu. Tento problém trápi celý svet
  a Slovensko tiež. Je treba na to poukazovať a neignorovať to. Naša škola sa tiež zapojila do kampane.
  Tak ako každý rok sme všetci prišli krásne zladení, oblečení v červenej farbe a na chodbe sme
  spoločne vytvorili červenenú stužku. Aj my sme chceli ukázať, že nám tento problém nie je ľahostajný
  a pridávame sa tak k tisícom ľudí na celom svete, ktorí chcú zvýšiť povedomie o HIV/AIDS. Len
  informovanosť a šírenie osvety je cesta.

 • Mikulášska nádielka

  Celý kraj sťa striebro svieti.
  Príď, Mikuláš, prosia deti.
  Chytro sadaj na sane,
  v školičke ťa čakáme.

   

  Začiatok decembra je pre deti každý rok spojený s netrpezlivým očakávaním Mikuláša a jeho verných spoločníkov – anjela a čerta. Aj do našej školy zvykne zavítať, aby si vypočul básničky a pesničky, ktoré si žiaci pre neho pripravili a aby ich odmenil za ich celoročnú usilovnosť a snahu. Žiaľ, tento rok pre protipandemické opatrenia nemohol Mikuláš so svojím sprievodom navštíviť školu osobne. No i tak na našich žiakov nezabudol a poslal im sladké odmeny, ktoré deťom vyčarili úsmevy na tvárach. Ďakujeme, Mikuláš, a veríme, že na budúci rok ťa už budeme môcť v škole privítať osobne.

 • Zmena prevádzky v ŠKD

  Vážení rodičia z technických príčin, ale aj pre nízky záujem zo strany rodičov bude prevádzka ŠKD

  do 17.12. 2021 len do 15. hodiny.

  Ďakujeme za porozumenie,

  riaditeľka školy.

 • Zmena termínu vianočných prázdnin

  Vážení rodičia, milí žiaci,
  na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 29. 11. 2021
  sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022
  uskutočnia
  vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
  Ďakujeme za porozumenie,

  riaditeľka školy

 • Dôležitý oznam!

  Vážení rodičia žiakov 2. stupňa (5. – 9. ročník) ZŠ v Dobrej Vode!


  Na základe rozhodnutia riaditeľa RÚVZ Trnava budú počínajúc dňom 1. 12. 2021 uzatvorené (dištančná forma vyučovania) II. stupne základných škôl a stredné školy v okrese Trnava a Piešťany.


  Vyhláška RÚVZ Trnava bude zverejnená vo vestníku dnes v poobedňajších hodinách ... 


   V súlade s uvedeným rozhodnutím: 

  • OD STREDY 1.12.2021 DO ODVOLANIA BUDE V ZŠ V DOBREJ VODE PREBIEHAŤ DIŠTANČÉ VZDELÁVANIE ŽIAKOV 2. STUPŇA (5. – 9. ROČNÍK). 
  • Online vzdelávanie na 2. stupni bude realizované prostredníctvom platformy ZOOM a EduPage.

   

  Ďakujeme za porozumenie!

  riaditeľka školy

 • Vianočný balíček radosti

  Uverejňujeme mail doručený do školy:

   

  Vážená pani, vážený pán

  sme nezisková organizácia, ktorá pomáha deťom a sociálne slabším ľuďom. Vaša štedrá pomoc, pomôže deťom spraviť radostné Vianoce.

   

  Vianočný darček radosti môžete odovzdať v týchto mestách:

  Kontaktné osoby a miesta pre zber balíčkov:

   Trnava – 0915 505 655

   

   Ďalšie potrebné informácie nájdete facebooku: ARIEL, n.o.  

   Veríme že aj s Vašou pomocou budú mať niektoré deti krajšie Vianoce.   

   Ďakujeme

   

  S pozdravom

    

  Milena Kapustová

   

  www.ariel-no.sk

  facebook: ARIEL, n.o.

  +421908282906

  arielneziskovaorganizacia@gmail.com

   

  Čo je to radosť?  J ... dozviete sa, keď obdarujete deti z centra pre deti a rodiny, zo sociálne slabších rodín a deti v krízových strediskách.

  Radosť je definovaná ako psychický stav, ale aká je skutočná radosť detí  to sa dozviete, keď darujete deťom radosť pod stromček. Váš Vianočný balíček radosti ich prekvapí a poteší v ich ťažkej situácii.

   Darovať môžete niečo:

  • na hranie – spoločenské hry, puzzle, mozaiky, stavebnice, hudobné hračky, drevené hračky,
  • do školy – perá, pastelky, písacie potreby, zošity, nožnice, lepidlá, školské peračníky, školské dosky, peňaženky, fixky, zvýrazňovače, guma, strúhadlo, rysovacie potreby,
  • na hobby – maliarske potreby, výkresy, zástery na maľovanie, kreatívne sady, detské kufríky,
  • na hygienu – sprchový gél, šampón, zubnú pastu, sprej, tekuté mydlo, telové mlieko,
  • na maškrtenie – chipsy, chrumky, keksík, lízanka, cukríky, čokoládka,
  • na oblečenie – čiapka, šál, rukavice, ponožky,
  • na pamiatku – knižka, pohárik, hrnček, anjelik, drobnosť čo poteší.

  Darovať môžete niečo z týchto uvedených vecí, nakombinovať  môžete 3 - 4 veci podľa vlastného uváženia. Treba označiť či je to pre dievča alebo chlapca a v prípade oblečenia veľkosť, alebo vek.  

   

  Darčeky môžete poslať na hore uvedenú adresu, zaniesť na zberné miesto, alebo po dohode to vieme prísť aj vyzdvihnúť osobne.

   

  Balíčky radosti budú odovzdané deťom,

  • ktoré budú na sviatky v centrách pre deti a rodiny už niekoľko rokov iba s kamarátmi, alebo súrodencami, bez svojich rodičov,
  • ktoré žijú so svojimi rodičmi a súrodencami na pokraji biedy a nemajú peniaze na darčeky,
  • ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, bývajú s mamou a súrodencami v krízovom stredisku a potrebujú pomoc.

   

  Ďakujeme každému z Vás, veď bez Vašej pomoci by detičky nedostali Vianočný balíček prekvapenia a radosti.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Milí rodičia a žiaci,
  naša škola sa aj v tomto roku zapojila do zbierky: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? a Vianočný balík radosti. 

  Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Všetci sa tešíme na rozváňajúcu vôňu našich vyzdobených domovov a na darčeky pod vianočným stromčekom.


  Nie je to však samozrejmosť, je veľa ľudí, ktorí také šťastie ako my ostatní nemajú. Pokúsme sa urobiť tieto sviatky krajšie babičkám a deduškom , ktorí sú v domovoch sociálnych služieb a taktiež deťom, ktoré sú v detských domovoch a tiež sa tešia na Vianoce.


  Pomôžme im urobiť Vianoce krajšími a radosť pri srdiečku z dobrého skutku bude hriať aj nás...

  Za pomoc ďakujeme!!!

 • Povinnosť nosiť rúško

 • Prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Od zajtra 24. 11. 2021 (streda) prechádzame na prezenčné vyučovanie. 

  V prevádzke bude aj ŠKD a jedáleň.

  Rodičia prosím nezabudnite poslať potvrdenie o bezpríznakovosti !!!

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria