Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

 • Zber papiera

  Každý z nás vyprodukuje denne množstvo odpadu, ktorý skončí na skládkach alebo sa spaľuje. Napríklad papier sa ľahko recykluje a stále sa dá využiť na nespočetne veľa spôsobov jeho obnovy.

  V našej škole sa uskutočnil zber papiera v dňoch od 06.06 do 10.06. Spolu sme vyzbierali 2621 kg papiera. Čím sme zachránili 44 stromov. Najviac papiera doniesol David Svíba 416 kg. Zachránil 7 stromov.

  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do zberu zapojili žiakom, rodičom, starým rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.

 • Výsledky Testovania 5- T5 2021/2022

  Naši žiaci dosiahli z celoslovenského testovania žiakov piatych ročníkov T5 2021/2022 veľmi pekné
  výsledky.
  Priemer na našej škole z prvého testovaného predmetu MATEMATIKA je : 83,3 %

  Najvyššie dosiahnuté percento u nás- 96,7 %
  Najnižšie dosiahnuté percento u nás-73,3 %

  Priemer na našej škole z druhého testovaného predmetu SLOVENSKÝ JAZYK je: 92,5 %

  Najvyššie dosiahnuté percento u nás-100 %
  Najnižšie dosiahnuté percento u nás-86, 7 %

  Našim šikovným piatakom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu.

 • Absolventi MŠ

 • Koniec školského roka

  Dňa 30. 6. 2022 o 9:00 bude slávnostné ukončenie školského roka. Po odovzdaní vysvedčení pôjdu žiaci domov. Jedáleň ani ŠKD v tento deň v prevádzke už nebude.

   

  POĎAKOVANIE

  Je slušné, pekné, správne. Tak to vždy spravme.

  Povedzme ďakujem mame, babke, ockovi i dedkovi,

  sestrám i bratom a tiež spolužiakom.

  Každému, kto ti úsmev daruje

  úprimne, len tak, pre krajšiu chvíľu,

  a ty máš zrazu silu obstáť v dobrom i v zlom,

  je tu, patrí k tebe, mráčik starostí odfúkne ti z čela,

  je tu dnes a bol i včera  ako jeden z tvojich vdychov,

  netrápi ťa pýchou, pretože taký nie je,

  unesie tvoju slzu a s tebou sa i smeje…

  Poďakuj takým ľuďom okolo, je ich dosť,

  nie sú na tvoje súženie, sú pre spokojnosť.

  Vráť im to, tiež do srdca im padne

  záujem, smiech, nie stres, slovíčko vďaky,

  dlaň do dlane, ak treba, tak si ťa

   ten ktosi dobrý zastane. Poďakuj svojim učiteľom,

  ak od nich dobré veci vieš, ak viac životu rozumieš,

  ak naznačili smer ako ďalej ísť,

  ak pomohli obrátiť tvoj ďalší list. 

  Poďakujme si navzájom za spoluprácu, čas

  a vydolujme z prázdnin veľa krás…

 • Návšteva Mr. Webbera

  V piatok 10.6. 2022 nás navštívil pán Brian Webber, Brit, žijúci na Slovensku a rodič jedného z našich žiakov. Je to už vlastne tradíciou, že si vo svojom nabitom pracovnom programe nájde čas a vyhradí si hodinu, aby si so žiakmi pohovoril po anglicky. Minule deťom pustil prezentáciu o svojom rodnom meste v Anglicku – Colchestri. Teraz zvolil letnú tému – prázdniny. Je skvelé, keď sa môžu žiaci vzdelávať s rodeným hovoriacim a naučiť sa aj frázy a iné veci, ktoré by sa inak nedozvedeli.

 • Deň detí

  Pri príležitosti Dňa detí sa žiaci našej základnej školy spolu s pani učiteľkami vydali na cestu za zábavou aj poznaním do nášho krajského mesta. Ich kroky smerovali najskôr do kina, kde ich potešil príbeh veľkého červeného psa Clifforda, ktorý vyčaril úsmev na tvárach malým aj veľkým. Po krátkom rozchode sa žiaci autobusom presunuli na Zavarskú cestu do priestorov FCC Trnava, kde ich čakala netradičná, zaujímavá a veľmi poučná exkurzia. Dozvedeli sa informácie o kompostovaní, mohli si prezrieť skládku, priestory, v ktorých sa spracúva odpad a tiež si obohatili svoje vedomosti o tom, ako sa odpad triedi a recykluje. Veľké poďakovanie patrí pánovi Miklášovi, ktorý našich žiakov ochotne sprevádzal a podal im pútavý výklad o tom, čo sa ďalej deje s odpadom, ktorý bežne končí v našich smetných nádobách.

 • Zber papiera


 • Zápis detí do MŠ

 • Testovanie 5

  Vážení rodičia, dňa 18.5.2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - 

  Testovanie 5 - 2022.
  Prosíme žiakov, aby sa dostavili do školy v deň testovania najneskôr 7.45 hod. Žiaci si so sebou
  prinesú len písacie a rysovacie potreby a desiatu. Prvý testovaný predmet je MATEMATIKA, druhý
  testovaný predmet je SLOVENSKÝ JAZYK. Po skončení testovania žiaci idú domov.
  Bližšie informácie si môžete pozrieť na internetovej stránke:

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2021-2022?componentId=1752

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom

                                        

                                  I.až IV. a VI.až IX. ročníka

                      

                  dňa 18.mája 2022 (streda) riaditeľské voľno

                                

                                    z dôvodu Testovania 5.

   

   

  V čase riaditeľského voľna nebude zabezpečená prevádzka školského klubu detí a MŠ.

   

  Za porozumenie vopred ďakujeme.

   

   

   

  Mgr. Mária Valjentová

                                                                                  riaditeľka školy

 • Deň matiek

 • Deň zeme

  Svetový deň Zeme je deň, venovaný našej planéte. Je to sviatok, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento rok je to už 52. krát, čo má naša „ planéta“ sviatok.

  Naša škola  ani tento rok nezabudla na „Zemičku“ .

  22.4. - Deň Zeme sme venovali celý našej prírode. Žiaci prvého stupňa sa zabavili aj niečo naučili vďaka interaktívnym edukačným hrám a pracovným listom zameraným na ekológiou a ochranu prírody. Neostali len pri teórii, boli veľmi aktívni a vyzbierali aj odpadky v obci. Žiaci druhého stupňa si zahrali ekologický online kvíz o recyklovaní a separovaní odpadu. Pozreli sme si zaujímavý film o vode a jej benefitoch na náš organizmus. Ani starší žiaci sa nenechali zahanbiť a zapojili sa aj manuálne. Vysadili sme si pred školou kvetinky do našej záhradky a veríme, že sa im u nás bude dariť. Táto aktivita žiakov zvlášť bavila.  Malí aj veľkí, všetci boli veľmi usilovní a tešili sa zo svojej práce.  Žiakom sa aktivity páčili, boli veľmi kreatívni. Prispeli sme svojou prácou a skrášlili tak kúsok našej planéty. Veríme, že sme sa navzájom inšpirovali, niečo nové naučili posilnili vzťah k prírode, pretože bez zdravej planéty a prírody nebudeme ani my zdraví. Myslíme na to aj v našom bežnom živote.

  Ďakujeme veľmi pekne nášmu štedrému sponzorovi OBI Trnava, za úžasné množstvo kvetín, ktoré nám už skrášľujú areál našej školy.

  Nech je každý deň Dňom Zeme.

   

   

 • Vyhodnotenie dňa narcisov

  V dňoch 27. – 28. 4. sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Deň narcisov, ktorej organizátorom je Liga proti rakovine. Žiaci 7. a 9. ročníka si vyskúšali rolu dobrovoľníkov a v dvoch skupinkách sa pod pedagogickým dozorom vybrali do centra obce spolu s narcismi, informačnými letáčikmi a pokladničkami, do ktorých bolo možné vhodiť dobrovoľný príspevok pre Ligu proti rakovine. Ani občasný dážď ich neodradil od dobrého úmyslu a ich snaha a vytrvalosť boli odmenené. Zbierka prebiehala aj v priestoroch základnej a materskej školy a spoločnými silami sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 195,28 €, ktorú sme zaslali na účet organizátora a bude použitá na liečbu onkologických pacientov. Veľké poďakovanie za vydarenú akciu patrí našim zanieteným dobrovoľníkom, ako aj všetkým ľuďom s dobrým srdcom, ktorí do zbierky prispeli a podporili pekný úmysel. Ďakujeme.

 • Stavanie mája

 • Deň narcisov

  Naša škola sa rozhodla zapojiť do celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý každoročne organizuje Liga proti rakovine. Tento rok sa zbierka na podporu liečby onkologických pacientov bude konať vo štvrtok 28. 4. aj v našej obci. Zbierku bude možné v tento deň podporiť dobrovoľným príspevkom. Žlté narcisy, symbol zbierky, budú rozdávať dobrovoľníci z radov našich žiakov. Podporte spolu s nami správnu vec!

 • Návšteva fimového predstavenia

  V rámci zážitkovej výučby angličtiny sme sa zúčastnili na filmovom predstavení Fantastické zvery 3: Tajomstvá Dumbledora. Dobrodružná zápletka, mnoho nových, zaujímavých postáv, chuť pukancov a originál angličtina dotvorili príjemne a užitočne strávený piatkový podvečer.

 • Veľká Noc

 • Oznam o preberaní AG testov

  Oznamujeme rodičom, ktorí prejavili záujem o Ag testy, že ďalšiu sadu AG testov
  (5 ks) na domáce testovanie s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať
  zajtra  /t.j. 13.4. 2022 /, alebo po veľkonočných prázdninách

  v čase od 07:45 hod. do 13:30 hod v budove ZŠ.

   

   

  riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria