Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 26. 10. 2021 sme si v našej škole pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň má svoje stále miesto v kalendári už od roku 1999. Jeho poslaním je poukázať na dôležitosť čítania, kníh a budovať pozitívny vzťah detí k školským knižniciam. Žiaci druhého stupňa sa pri tejto príležitosti zapojili do aktivít, ktoré prebiehali v priestoroch našej školskej knižnice. Ich úlohou bolo vyriešiť knižnú šifru, v ktorej sa ukrývala časť citátu o knihách. Žiaci museli pri plnení zadaných inštrukcií využiť nielen svoje vedomosti o literárnych dielach, ale aj svoje zručnosti, schopnosť orientovať sa v priestoroch knižnice a vyhľadávať slová ukryté v knižných tituloch. To, že sa v knižnici nestratia, napokon dokázali žiaci každej zúčastnenej triedy – hoci úloha nebola pre všetkých celkom jednoduchá, spoločnými silami sa im napokon podarilo knižnú šifru vyriešiť, za čo boli odmenení pamätným diplomom. O pekný citát, ktorý sa ukrýval v šifre, sa s vami radi podelia: „Nemiluj knihy, aby si si nimi skrášlil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“

 • Deň stromov

  Myšlienka osláv Dňa stromov vznikla už v 19. storočí v americkej Nebraske a postupne sa rozšírila do celého sveta.  Presný dátum osláv sa v každom štáte alebo regióne líši v závislosti na klimatických podmienkach vhodných k vysádzaniu stromov. V stredoeurópskych krajinách bol za dátum  Dňa stromov ustanovený  20. október. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli  dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy. 

  Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak  až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov

   a podporili tak tento deň zasadením nových.

  Deň stromov sme si pripomenuli aj v našej škole, ktorú dnes navštívili lesní pedagógovia Ing. Katarína Striežencová a Ing. Peter Klčo. Najskôr sme si spoločne pozreli zaujímavé video prezentujúce Lesy SR, štátny podnik v širších súvislostiach , každý žiak dostal pracovný list, kde si mohli deti overiť svoje vedomosti o stromoch a plodoch, ktoré deti vypracovali. Stromy určovali podľa listov, plodov a šišiek.

  Potom sme sa spoločne zahrali zaujímavú hru ako vzniká les. Naši hostia priniesli do školy aj veľký dar – sadenice rôznych stromov: borovice, lipu, jelšu, hrab, smrek...

  A tak sme sa presunuli do areálu školy, kde sme sa pútavou formou dozvedeli zaujímavé informácie o prinesených stromčekoch, ich latinské názvy, ale aj to, ako treba stromčeky sadiť. No a na záver si každá trieda vysadila niekoľko stromčekov, o ktoré sa budeme poctivo starať. Teraz je len na nás, aby sme sa o stromčeky vzorne starali. Veríme, že naša enviromentálna činnosť prispeje k zlepšovaniu nášho životného prostredia a stromčeky o niekoľko rokov budú pýchou nielen školy ale aj našej obce Dobrá Voda. Deň stromov dnes v škole spojil všetkých, malých i veľkých pod heslom : I keď sme malí, naše činy sú veľké.

   

  Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a pomoc Ing. Kataríne Striežencovej a Ing. Peterovi Klčovi a Lesom SR, š.p. Odštepný závod Smolenice.

   

  Zoznam vysadených stromov, z každého druhu sme vysadili po dva kusy.

  -          Jedľa biela (ABIES ALBA)

  -          Smrek obyčajný (PICEA ABIES)

  -          Smrekovec opadavý (LARIX DECIDUA)

  -          Borovica čierna (PINUS NIGRA)

  -          Borovica limba (PINUS CEMBRA)

  -          Buk lesný (FAGUS SYLVATIKA)

  -          Javor horský (ACER PSEUDOPLATANUS)

  -          Jaseň štíhly (FRAXINUS EXCELSIOR)

  -          Breza plsnatá (BETULA PUBESCENS)

  -          Lipa malolistá (TILIA CORDATA)

 • Október - mesiac úcty k starším

  “ Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

  Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

  Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.”

   

  Mesiac Október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.

  Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

  Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

  Úcta k naším otcom a k našim mamám, k našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

  Prejavujeme im úctu, pretože nám ešte stále vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.

 • Deň Jablka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Jablka.

 • Deň jablka

  Už tradične sa dňa 21. 10. 2021 na našej základnej škole uskutočnil Deň jablka. Starší žiaci počas týždňa tvorili aj literárne práce o jablku – rozprávky a básne. Súčasťou Dňa jablka bola súťaž o najkrajšie jablko a v rámci tried ochutnávka jablkových dobrôt, ktoré pripravili niektoré mamičky, ale aj šikovné žiačky. Žiaci priniesli 30 krásnych súťažných jabĺk. Z nich si žiaci a učitelia v hlasovaní vybrali podľa nich to najkrajšie – hoci najmenšie.

  Po hlasovaní boli výsledky nasledovné:

  1. miesto – Filip Fujala

  2. miesto – Rebeka Striežencová

  3. miesto – Dominika Kováčová

                     Lea Bednáriková

   

   

 • Zdobenie tekvíc

  Tekvica sa stala v posledných rokoch symbolom jesene. Majitelia rodinných domov si nimi zdobia svoje príbytky, a my sme v školskom klube zrealizovali tekvičkové tvorivé dielne. K tejto akcii sa však pripojili skoro všetci žiaci našej školy , pani učiteľky, mamičky aj babičky. Témou boli tekvice, tekvičky, strašidlá a prevedenie podľa výberu detí, ich veku a schopností. Do činností sa zapojili takmer všetci žiaci a  mali obrovskú radosť zo svojich výtvorov. Výsledkom bola milá výstavka svetlonosov a iných „tekvičákov“ v priestoroch našej školy .Otvory do tekvíc sa vyrezávali ťažko, ale o to väčšia bola radosť, keď sa premenili na ozaj prekrásne jesenné ozdoby. A či sa vydarili – posúďte sami...vo fotogalérii

   

  Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré si našli čas a prišli pomôcť svojim ratolestiam a tiež

  ukázali svoju kreativitu a šikovnosť.

 • Do školy na bicykli

 • Tvorba jesenného čajíka

 • Jesenná výzdoba

 • Svetový deň zvierat

  Už od roku 1931 patrí 4. október každoročne Svetovému dňu zvierat. Kým spočiatku bolo jeho cieľom upozorniť najmä na ohrozené druhy zvierat rýchlo miznúce z našej planéty, postupne sa tento sviatok stal populárnym na celom svete a rozšíril sa na všetky druhy zvierat. V tento deň sme i my v našej základnej škole venovali špeciálnu pozornosť zvieratkám. Siedmaci pri tejto príležitosti vytvorili pre mladších žiakov tajničky, do ktorých ukryli názvy rôznych druhov zvierat. Žiaci piateho ročníka si počas hodiny slovenčiny spolu s pani učiteľkou predstavili zvieracích hrdinov z detských kníh a encyklopédií, ktoré si deti priniesli z domu a prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Hodinu biológie si žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spestrili rozprávaním o ohrozených druhoch zvierat a veselými videami o zvieratách. Našich najmladších žiakov zasa na hodine informatiky poučili i pobavili príhody cvičeného psíka Robina v krátkom filme, po ktorom si deti vyskúšali kresliť na počítači rôzne zvieratká. Tento deň, ako i význam zvieracích spoločníkov v našom živote, nám budú pripomínať i pekný plagát či milé sovičky, ktoré žiaci vyrobili na hodinách výtvarnej výchovy a techniky.

 • Prekrytie dýchacích ciest

  Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnenej dňa 1.10. 2021 -
  konkr. podľa § 48 ods. 4 písm. c) -  nastáva od 4.10.2021 zmena týkajúca sa povinnosti prekrytia
  dýchacích ciest žiakov ZŠ v triedach počas vyučovacieho procesu.
  Povinosť prekrytia  dýchacích ciest žiakov v triedach nie je povinná, ale Úradom verejného
  zdravotníctva  je odporúčaná, a to pre všetky deti. Pre spoločné priestory ZŠ (všade tam, kde sa
  miešajú triedy, chodby, toalety, jedáleň a pod.)  zostáva naďalej v platnosti povinnosť nosenia
  rúška.

 • Európsky deň jazykov

  Posledný septembrový týždeň sme na našej škole mali viacero aktivít spojených s dňom jazykov. Navštívil nás pán Brian Webber, pôvodom z Veľkej Británie a rodený hovoriaci.  S deťmi strávil interaktívnu hodinu, kde im porozprával o svojom rodnom meste Coulchestri a aj krátko o dejinách Anglicka pomocou názornej prezentácie. Na hodinách sme si spravili kvíz o jazykoch Európy – deti určovali, z akej reči pochádzajú ukážky, čo bolo poučné aj zábavné. Spoznali taktiež, ako sa zdravia ľudia v Estónsku, Turecku, Bosne a v ďalších kútoch Európy.

 • Deň mlieka

  V stredu 29. Septembra sa naša škola zapojila do  projektu Svetový deň mlieka. Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sú potrebné pre rast detí.

  Žiaci sa obliekli do bieleho oblečenia, priniesli si mliečnu desiatu a počas dňa si pripomenuli tento deň. Na tematicky zameraných hodinách si vyrábali návrhy na obaly mlieka, syrov a jogurtov, pripravili smi mliečne pexeso a počas hodín informatiky sa s radosťou pustili do kvízu o mlieku.

 • Úspechy nášho žiaka Riška Hlavatoviča

  Gratulujeme!

 • Oznam - stravná jednotka

  V pdf súbore nájdete 

  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.


  Navrh_VZN_o_urceni_vysky_financnych_prostriedkov_na_uhradu_nakladov_spojenych_so_stravovanim.pdf

 • Materská škola

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

  Dňa 8. 9. 2021 žiaci 1. a 3. ročníka vykonali Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Okrem zisťovania telesnej výšky a hmotnosti absolvovali niekoľko športových disciplín ako napríklad ľah-sed, skok do diaľky z miesta, člnkový beh, kotúľanie 3 lôpt a mnohé iné.

  Žiaci sa pri plnení úloh veľmi snažili. Niektoré disciplíny im išli lepšie, v niektorých boli menej úspešní. Podrobné výsledky dostanú rodičia a školy po spracovaní a vyhodnotení výsledkov. Rodičia dostanú certifikáty s výsledkami ich detí a odporúčanie, pre aký šport má ich dieťa najvhodnejšie predpoklady.

 • Účelové cvičenie a didaktické hry

  V dňoch 7. a 8. septembra absolvovali žiaci našej školy účelové cvičenie a didaktické hry. Prvý deň bol zameraný na teóriu – pod vedením pani učiteliek si deti obohatili svoje vedomosti z oblasti civilnej ochrany, orientácie v teréne a dopravnej výchovy, zopakovali si tiež pravidlá poskytovania prvej pomoci v prípade rôznych typov zranení. Ich pohotovosť a schopnosť reagovať v nečakaných situáciách preveril aj nácvik požiarneho poplachu. Druhý deň bol zameraný prakticky. Zatiaľ čo žiakov 1. a 3. ročníka čakali testy pohybovej zdatnosti, ostatní žiaci zamierili na futbalové ihrisko, kde pre nich pani učiteľky pripravili rôzne športové disciplíny. Mohli si tak zmerať sily v hode loptičkou na cieľ, v štafetovom behu či v kopaní futbalovej jedenástky. Počasie nám prialo, a tak sme spolu strávili pekný deň plný pohybu na čerstvom vzduchu.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Po dvojmesačnej prestávke sa vo štvrtok 2. septembra brány našej školy opäť otvorili, aby sme mohli spoločne privítať nový školský rok 2021/2022. Program sa konal v priestoroch školy. Po doznení slovenskej hymny sa žiakom, rodičom i zamestnancom školy prihovorila pani riaditeľka, slová plné povzbudenia do nového školského roka deťom adresoval i pán starosta obce. Otvorenie šk. roka spestrili i žiaci, ktorí v rámci programu zarecitovali básne. Potom už nasledovalo tradičné privítanie nových žiakov. Starším spolužiakom sa predstavili naši prváci, ktorí boli za svoju odvahu odmenení darčekmi a knižkami. Veríme, že sa im aj našim novým štvrtákom bude v našej škole dariť. Všetkým žiakom prajeme úspešný školský rok plný pekných zážitkov a nových vedomostí.

 • Začiatok školského roka 2021/2022

  Vážení rodičia, milí žiaci!


  Školské brány opäť otvoríme vo štvrtok 2. 9. 2021. Všetci žiaci prídu bez školských tašiek. 

  Prváčikov čakáme v doprovode rodičov. 

  Vstup do školy je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami. Povinnosťou rodičov je vyplniť tlačivo "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti". To je možné odovzdať elektronicky (cez edupage) alebo vytlačené a vypísané odovzdať triednemu učiteľovi v škole. Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_1_9_2021.pdf


  Prevádzka MŠ bude v dňoch 2. a 3. septembra z technických príčin len v doobedňajších hodinách, bez obeda. 

  ŠKD začne svoju činnosť od pondelka 6. 9. 2021.


  Za porozumenie vopred ďakujeme.


  riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria