Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Termín veľkonočných prázdnin

  • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 13. apríl 2022 (streda)
  • Termín prázdnin: 14. apríl 2022 (štvrtok) - 19. apríl  2022 (utorok)
  • Začiatok vyučovania: 20. apríl 2022 (streda)
 • Deň hvezdární a planetárií

  Tradícia Medzinárodného dňa hvezdárni a planetárií vznikla v Taliansku v 1995 a veľmi rýchlo sa rozšírila do celej Európy. Pôvodne bol tento deň plánovaný na poslednú nedeľu pred jarnou rovnodennosťou. Neskôr bol zmenený, kvôli ľahšiemu plánovaniu, na druhú nedeľu v mesiaci.

  Naša škola sa pri príležitosti tohto dňa zúčastnila exkurzie v planetáriu v Hlohovci.

  V planetáriu si pre nás pripravili krásny program. O tajomstvách vesmíru sme si vypočuli zaujímavý výklad, pozreli sme si filmy o Slnečnej sústave, ktoré nám premietli na krásnej kupolovitej klenbe planetária. Dozvedeli sme sa, aký je rozdiel medzi hviezdou a planétou, hľadali sme na oblohe súhvezdia a oboznámili sa s ich príbehmi. Naučili sme sa o gravitácií našej Zeme a jej zákonitostiach.  Žiaci si vyskúšali aj pozorovanie oblohy cez špeciálny teleskop. Na záver exkurzie sme obdivovali výstavu meteoritov, ktoré dopadli z vesmíru na Zem.  Aj malí aj veľkí si mohli  prísť na svoje. Žiaci získali o vesmíre a jeho záhadách veľa zaujímavých poznatkov. Pracovníkom planetária v Hlohovci ďakujeme za krásny deň 😊.

 • Návšteva predškolákov v škole

  Dnes sa naši predškoláci boli pozrieť na svojich kamarátov – školákov v ZŠ.

  Zaspievali si, skúsili sa podpísať na tabuľu...

  Veľmi sa im vo veľkej škole páčilo a tešia sa, kedy budú aj z nich školáci.

 • Svetový deň vody

  22. marec vyhlásený  za Svetový deň vody v roku 1992, Valným zhromaždením OSN na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Človek vodu používa na rôzne účely. Používa ju na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, rekreáciu, na premenu energetického potenciálu, na dopravu... My sme sa rozhodli využiť vodu na Vodnú šou, ktorú si pripravili žiaci šiesteho ročníka pre mladších aj starších žiakov. Pokusy, ktoré predviedli mali jedno spoločné a to je VODA.   Búchajúce balóny, zvonkohra, vodný kolotoč  a iné zaujali malých aj veľkých.

 • Zápis do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda oznamuje rodičom detí,

  že zápis detí do 1 . ročníka pre školský rok 2022/2023

  sa uskutoční dňa

  13. apríla 2022 od 13:00 do 15:30 hodiny v budove školy,

  za osobnej prítomnosti detí.

    Zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 2015 do  31. augusta 2016.

  Pri zápise treba predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, písomné vyjadrenie súhlasu druhého rodiča– ten, ktorý nepríde fyzicky na zápis s dieťaťom (v zmysle Zákona 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení a 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení), žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka, dotazník a rodný list dieťaťa (dokumenty nájdete na webovej stránke školy, alebo dostanete v MŠ), písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  V prípade, ak zákonní zástupcovia uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky, treba to oznámiť pri zápise a vypísať žiadosť o odklade povinnej školskej dochádzky.


  Dokument "Čo by mal vedieť budúci prváčik" : Co_by_mal_buduci_prvacik_vediet_.pdf


 • Vesmír očami detí

  Vesmír je pre nás ľudí stále z veľkej časti tajomným, neprebádaným priestorom. Aj preto je vďačným zdrojom inšpirácie pre výtvarnú tvorbu. Žiaci našej školy mohli svoju predstavu nekonečného vesmíru, planét, hviezd, meteoritov či čiernych dier realizovať v súťaži s názvom Vesmír očami detí, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ďalšími inštitúciami. Niektorí žiaci sa rozhodli zachytiť podobu vesmíru realisticky. Iní popustili uzdu svojej fantázii a nakreslili či namaľovali svoju predstavu o mimozemských civilizáciách. Vydarených prác bolo naozaj dosť, a tak sme do súťaže napokon vybrali až sedem výkresov. Maľby sme zaniesli do Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, ktoré je organizátorom okresného kola súťaže v našom regióne. Všetkým talentovaným súťažiacim držíme palce.

 • Medzinárodný deň lesov

  Z príležitosti Medzinárodného dňa lesov / 21. marca/našu školu navštívili lesní pedagógovia Ing. Striežencováa Ing. Slávik z LZ Smolenice. Pre deti mali pripravené zaujímavé aktivity.

  Žiaci I. stupňa pod vedením p. Striežencovej si zopakovali aký význam má pre nás les. Zmyslami rozpoznávali zvuky, chute, vône rôznych prírodnín. Na záver si prečítali rozprávku a báseň  o lesných stromoch., bylinkách a zvieratkách. Kto pozorne počúval vedel vypracovať pracovný list.

  Starším žiakom sa venoval p. Slávik. Na začiatku si deti vypočuli prednášku o lese a lesných zvieratkách. Potom pantomímou napodobňovali lesné živočíchy. Na záver z rôznych prírodnín vytvárali obrazy a vzájomne zisťovali čo znamenajú.

  Deti boli veľmi aktívne a odniesli si veľa nových poznatkov nielen o našich lesoch, ale aj ucelený pohľad na prírodu a potrebe jej ochrany.

   

  Na záver obom prednášateľom Ing. Kataríne Striežencovej  a Ing. Michalovi Slávikovi vyjadrili deti poďakovanieveľkým potleskom.

 • Deň učiteľov

  Milé kolegyne,

  želám Vám, aby

  učenie bolo pre Vás výzvou,

  radosť hnacím motorom,

  tvorivosť krídlami,

  škola hrou, ktorá Vás bude dlho baviť.

  Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov,

                                                                                                                                   Vaša riaditeľka

 • Meranie zraku

  Očná optika Emma Crystal, s.r.o. ponúka preventívny screening zraku prístrojom PlusOptix, ktorý je určený pre deti už od 6 mesiacov priamo na škole. Screening zraku je spoplatnený sumou 7 eur. Svoj záujem o screening zraku môžete nahlásiť triednemu učiteľovi do 30.3. 2022.

 • Hollého pamätník

  Školské kolo recitačnej súťaže Hollého pamätník sa v tomto roku konalo symbolicky v mesiaci marec, v ktorom venujeme špeciálnu pozornosť knihám a literatúre. Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy bola i tento rok určená žiakom 2. – 9. ročníka ZŠ. Do školského kola postúpili víťazi jednotlivých triednych kôl. Pred porotou i divákmi sa postupne prezentovalo jedenásť súťažiacich, z toho päť v kategórii I. stupeň ZŠ a šesť v kategórii II. stupeň ZŠ. V tomto školskom roku dali žiaci prednosť poézii – až desať žiakov si na umelecký prednes vybralo báseň a iba jedna ukážka bola prozaická. Všetkým súťažiacim za účasť ďakujeme a prajeme veľa inšpirácie aj do ďalších ročníkov Hollého pamätníka.

   

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

   

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 

  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom

  I. až VII. ročníka


  dňa 6. apríla 2022 (streda) riaditeľské voľno


  z dôvodu Testovania 9.
  V čase riaditeľského voľna nebude zabezpečená prevádzka školského klubu detí.

  Za porozumenie vopred ďakujeme.

                                                                                                                              Mgr. Mária Valjentová
                                                                                                                                riaditeľka školy

 • Súťaž o najkrajšiu jarnú výzdobu

 • Svetový deň poézie

  21. marec každoročne patrí všetkým priaznivcom básní. Svetový deň poézie si pripomíname od roku 1999, keď bol vyhlásený UNESCO-m. Jeho účelom je propagovanie, písanie i čítanie poézie, ako aj pripomenutie si významných básnických osobností. Pri tejto príležitosti sa aj žiaci našej školy zapojili do rôznych aktivít v rámci hodín literatúry. Pod vedením pani učiteliek si priblížili históriu a význam tohto dňa a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti a rekordy z oblasti poézie. Básne človeka obohacujú, a tak aj naši žiaci mali možnosť obohatiť sa o múdre myšlienky ukryté vo veršoch slávnych básnikov – aby si ich však mohli prečítať, museli si ich texty najskôr sami vyskladať – či už vo forme puzzle, alebo skladaním a nalepovaním samostatných slov. Svoj talent preukázali žiaci piateho ročníka pri tvorbe vlastných básní. Napínavé i zábavné boli tiež skupinové súťaže v pohotovom tvorení rýmov na zadané verše. Tento deň i dôležitosť poézie v našich životoch nám bude pripomínať i nástenka s vydarenými žiackymi výtvormi, ktorá zdobí našu školskú chodbu.

 • Knižná zbierka

  Vážení rodičia a priatelia školy!
  Marec je mesiac kníh a pri tejto príležitosti naša škola už tradične organizuje zbierku kníh do našej
  školskej knižnice, vhodných pre detského čitateľa. Ak máte doma zachovalé knihy a máte chuť nás
  obdarovať, sem s nimi. Vo vestibule je knihobox.

  Srdečne ďakujeme.

 • Podmorský svet

  Zatúžili ste niekedy stať sa potápačom a nazrieť pod morskú hladinu? V pondelok 14. 3. mohli deti z našej materskej aj základnej školy obdivovať krásy podmorského sveta, a to aj bez potápačského kurzu. Na chodbe našej ZŠ totiž dopoludnia „vyrástla“ veľká nafukovacia kupola, v ktorej sa postupne prestriedali mladší aj starší žiaci v skupinách pod dozorom pani učiteliek. Prostredníctvom dokumentárneho filmu premietaného na strop kupoly mali možnosť bližšie spoznať fascinujúci pestrofarebný svet koralov a rozmanitých morských živočíchov. Veríme, že sa im takéto spestrenie vyučovania páčilo a že si zároveň obohatili svoje vedomosti o podmorskom svete.

 • Nový školský semafor !!!

 • Medzinárodný deň žien

   

  “Nečakajte na to, až vás niekto povedie. Urobte to sami.”

   Matka Tereza

   

  “Verím v to, že nájdem silu, keď sa všetko kazí. Verím, že šťastné dievčatá sú tie najkrajšie dievčatá. Verím, že zajtrajšok bude vždy novým dňom a verím v zázraky.”

   Audrey Hepburn

   

   

  Pri príležitosti 8. marca sme si pripomenuli krásny sviatok venovaný ženám – Medzinárodný deň žien. Žiaci 1. stupňa si pripravili stručný prehľad od akej doby slávime tento sviatok, zarecitovali krátke básničky a zaspievali pieseň. Pri tejto príležitosti žiaci odovzdali pani učiteľkám pozdravy, ktoré predtým vytvorili.

  Pani riaditeľka sa pripojila k žiakom a obdarovala pani učiteľky malými darčekmi.

 • Testovanie 5 a testovanie 9

  Vážení rodičia, 

  Žiaci 9. a 5. ročníka sa zúčastnia tento školský rok celoslovenského testovania žiakov.

  Testovanie 9 - 2022 sa uskutoční  06.04.2022
  Testovanie 5 - 2022 sa uskutoční  18.05.2022


  Bližšie informácie na  www.nucem.sk

 • Oznam o preberaní AG testov

  Oznamujeme rodičom, ktorí prejavili záujem o Ag testy, že ďalšiu sadu AG testov
  (5 ks) na domáce testovanie s návodom na použitie pre svoje deti si môžu prevziať
  zajtra ráno /t.j. 25.2. 2022 / pred vyučovaním, alebo po jarných prázdninách

  od 7.3.2022  do 10.3. 2022

  v čase od 07:45 hod. do 13:00 hod v budove ZŠ.

  riaditeľka školy

 • Medzinárodný deň rodnej reči

  Ó, mojej matky reč je krásota,
  je milota, je rozkoš, láska svätá;
  je, vidím, cítim, celok života,
  môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
  ... P. O. Hviezdoslav


  Materinský jazyk nás sprevádza celým životom a zásadne ovplyvňuje naše vnímanie sveta. Je dôležitou súčasťou identity každého človeka a predstavuje kultúrne dedičstvo ľudstva. Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 a pripomíname si ho 21. februára. Na našej škole sme si k tomuto podujatiu pripravili zábavný kvíz, slovníček nárečí, čítali si Proglas v staroslovienčine a napísali svoje meno hlaholikou.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria