Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Jazykové talenty našej školy sa 12. januára 2022 zúčastnili na okresnej
  olympiáde v anglickom jazyku v kategórii 1A a 1B. Vzhľadom na nepriaznivú
  situáciu sa už niekoľko rokov koná dištančne. Úspešní riešitelia postupujú do
  krajského a potom celoštátneho kola. Naše žiačky síce nevyhrali, ale šikovne sa
  zapojili: Pavlínka Žemlová  (IX. ročník) a Anetka Kohutovičová (VII. ročník).
  Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných,
  stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V
  Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej
  činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
  na týchto školách. Ide o postupovú súťaž, ktorá sa člení na 8 kategórií. Tie
  prebiehajú buď v troch, alebo štyroch kolách.

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje

  dňa 24.02.2022 (štvrtok) riaditeľské voľno

  z dôvodu plánovaného prerušenia distribúcie  elektriny v obci Dobrá Voda.

  V čase riaditeľského voľna nebude zabezpečená prevádzka školského klubu detí, MŠ a jedálne.

   

  Za porozumenie vopred ďakujeme.

  Mgr. Mária Valjentová

                                                                                                                                                        riaditeľka školy

 • Súťaž matematický KLOKAN

 • Znova blahoželáme Riškovi Hlavatovičovi

 • Svätý Valentín na matematike

  Dnes sme si sviatok svätého Valentína pripomenuli s prvákmi a druhákmi aj na hodine matematiky. Aby naše počítanie bolo veselšie a zábavnejšie, sčítanie a odčítanie sme si precvičili

   na valentínskych pracovných listoch. A darilo sa veru všetkým!

 • Karneval

  Vo štvrtok 3. februára sme si na našej škole užili karneval. Deti si už od začiatku týždňa pripravovali
  masky, v ktorých potom prišli do školy. Bol to veľmi netradičný deň a vyučovanie v maskách, ktoré
  sme na piatej hodine ukončili sprievodom masiek a tancom. Rezkej hudbe nik neodolal a ocenenia sa
  dostali nielen najkrajším a najnápaditejším maskám, ale aj talentovaným tanečníkom.

 • Dnes nás potešila milá pošta

  Dobrý deň pani riaditeľka,

   

  touto cestou by som sa v mene všetkých detí, matiek a personálu v zariadení Jozefínum, chcela poďakovať za darčeky, ktoré veľmi potešili.

   

  Trochu sme sa oneskorili ale nezabudli :)

   

  Prajem všetko dobré

  S pozdravom

   

  Mgr. Janette Spišiaková

  Zariadenie núdzového bývania pre ženy - Jozefínum, Dolná Krupá

   

 • Vyhodnotenie súťaže iBobor

  V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  Od 8.-12. novembra 2021 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Tréningové kolo si žiaci mohli vyskúšať 6.10. 2021. Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme. 

  Našim žiakom to na počítačoch ide! Zúčastnili sa online informatickej súťaže iBobor. Viliam Webber, štvrtý ročník, Rebeka StriežencováHanka Miklášová a Kristián Kováč, žiaci piateho ročníka,  sa stali úspešnými riešiteľmi. Žiaci  súťažili v kategórii Bobríci.

  Úspešným riešiteľkám srdečne gratulujeme! 

 • Riškovi Hlavatovičovi blahoželáme k ďalšiemu úspechu!

 • Školský klub

  Vážení rodičia!

   

  Školský klub bude pre nízky záujem rodičov otvorený až do odvolania do 15:00.

   

 • Od štvrtka 13. 1. 2022 prezenčné vyučovanie

  Važení rodičia, milí žiaci.

   

  Zajtrajším dňom, t. j. štvrtkom 13. 1. 2022 prechádzame znova na vyučovanie prezenčnou formou.

   

 • Dištančné vzdelávanie aj v stredu 12. 1. 2022

  Vážení rodičia!

   

  Poruchu na plynovom kúrení sa dnes nepodarilo odstrániť v celom rozsahu. Práce budú pokračovať aj počas zajtrajšieho dňa, preto bude aj v stredu 12. 1. 2022 pokračovať vyučovanie dištančnou formou.

  Za porozumenie vopred ďakujem.

   

                                                                                                                                                 riaditeľka školy

   

   

 • Dištančné vyučovanie 11. 1. 2022

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu technickej poruchy na kúrení bude dňa 11. 1. 2022 vyučovanie realizované dištančnou formou.

  Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia v priebehu dnešného dňa.

 • Rúška a ŠKD

  Vážení rodičia, milí žiaci!

   

  Na základe pokynov ministerstva školstva je

  nosenie rúšok povinné pre všetkých žiakov školy od prvého ročníka.

   

  Z technických príčin bude Školský klub do 17. 1. 2022 otvorený do 15:00

 • Prezenčná výučba od 10.1.2022

  Podľa pokynov MŠVVaŠ  SR sa v pondelok 10.1.2022 žiaci prvého aj druhého stupňa vracajú na prezenčné vyučovanie. Z toho dôvodu žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby spravili deťom domáce AG samotesty a poslali vyhlásenie o bezpríznakovosti pred príchodom do školy. 

 • Prianie

 • Vianočné posedenie

  Keďže opäť nastala situácia, že na prezenčnom vyučovaní v škole zostali len žiaci 1. stupňa, snažili sme sa im posledný deň nejako spríjemniť. V piatok 17. decembra 2021 sa po škole rozliala vôňa punču, škorice a zazneli zvuky vianočných  kolied. Spoločným spevom kolied sme si pripomenuli príchod najkrajších dní v roku, na ktoré sa tešia malí aj veľkí. Žiaci si odovzdali drobné darčeky a pohostili sa dobrotami, ktoré im pripravili mamičky. Za všetky dobroty im ďakujeme. Na konci posedenia sme si všetci zaželali krásne vianočné sviatky a aby sme sa po Novom roku spolu v zdraví všetci opäť stretli.

  Krásne a požehnané vianočné sviatky!

 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšieho šarkana

  K jeseni neodmysliteľne patrí tvorba šarkanov. Naši druhostupniari si v priebehu novembra zasúťažili – vo dvojiciach mali za úlohu vytvoriť čo najoriginálnejšieho šarkana. Pri výrobe svojich diel na hodinách výtvarnej výchovy a techniky nešetrili fantáziou a dobrými nápadmi. Každá dvojica sa snažila využiť iné materiály a techniky, a tak vznikol šarkan prírodný, kartónový, ba dokonca cukríkový, šarkany maľované, kreslené aj lepené. Každý hotový šarkan dostal svoje súťažné číslo. Hodnotenia sa tentoraz zúčastnili zamestnanci školy – každý mal možnosť zapojiť sa do hlasovania a podporiť svojho favorita. Na prvom mieste nakoniec jednoznačne skončil šarkan s číslom 7, ktorý získal až šesť hlasov. Víťazný šarkan pochádza z dielne našich šikovných siedmačiek Dominiky Kováčovej a Anetky Kohutovičovej. Dievčatá si dali na svojom šarkanovi záležať – použili netradičnú techniku koláže s využitím farebných papierov, novinového papiera a špagátu. Víťaznej dvojici srdečne gratulujeme a prajeme aj do budúcnosti veľa ďalších tvorivých nápadov.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  4.ročník celoslovenskej výzvy

  Už štvrtý rok po Slovensku pred Vianocami koluje prekrásna výzva, ktorá vnáša kus svetla do životov osamelých seniorov v domovoch dôchodcov. Nie každý z nich má možnosť tráviť sviatky v kruhu najbližších.

  To si uvedomila mladá mamička na materskej dovolenke Janka Galatová a založila projekt, v rámci ktorého ľudia naplnia krabicu od topánok darčekmi, zabalia ju do vianočného baliaceho papiera a napíšu, či je určená pre babičku alebo deduška.

  Napriek sťaženým podmienkam sme sa aj my rozhodli obdarovať dôchodcov aj tento rok. Sme malá škola s nízkym počtom detí, aj tento krát sme však dokázali, že naše srdiečka sú veľké. Do výzvy sa zapojili aj naši najmenší škôlkári, žiaci školy, pani učiteľky a nechýbali ani pani upratovačky.

   Vďaka dobrosrdečnosti a štedrosti sme zozbierali 38 krásne zabalených darčekov, ktoré poputovali do Zariadenia pre seniorov – Bohunka, v Jaslovských Bohuniciach. Počet klientov v zariadení je zhodný s počtom vyzbieraných darčekov, takže nikto z nich nezostane bez prekvapenia. Seniorom prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a najmä veľa, veľa zdravíčka!

   

  Z celého srdca ďakujeme všetkým dobrým a štedrým ľuďom, ktorí sa do tejto výzvy zapojili a podporili, túto krásnu myšlienku.

   

 • Vianočný balíček radosti

  Čo je to radosť?

  ... to sa dozviete, keď obdarujete deti z centra pre deti a rodiny, zo sociálne slabších rodín

   a deti v krízových strediskách.

  Naša škola sa zapojila do tohtoročného projektu, aby sme urobili radosť deťom, ktoré nečaká pod vianočným stromčekom kopec darčekov. Najkrajšie sviatky – Vianoce, by nemali byť len o hojnosti v našich domácnostiach, ale o rozdávaní radosti aj úplne cudzím ľuďom.

  Jedným z poslaní človeka na Zemi je žiť solidárne s inými a starať sa o ich potreby, ak im to ich stav nedovoľuje.

  Do projektu sa zapojila celá škola, balíčky nosili deti z MŠ, žiaci ZŠ a aj zamestnanci školy.

  Rozhodli sme sa, že vianočné balíčky radosti venujeme Zariadeniu núdzového bývania pre ženy a deti Jozefínum v Dolnej Krupej.

  Veríme, že aj vďaka našej snahe a podpore budú mať deti v zariadení veľkú radosť.

  Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a zamestnancom, ktorí sa zapojili a podarili splniť tento ušľachtilý cieľ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  919 54 Dobrá Voda 150
 • +421 033 554 71 06
  0911 908 487

Fotogaléria