Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Zvonenie Rokovací poriadok pedagogickej rady ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ISCED 1 ISCED 2 Kolektívna zmluva 2019/2020 Vyhodnocovacia správa 2017/2018 Vyhodnocovacia správa 2016/2017 Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Dokumenty na stiahnutie Vyhodnocovacia správa 2019/2020 Učebné osnovy MŠ

Dokumenty

Zvonenie

Dopoludňajšie vyučovanie:

vyučovacia hodina                           prestávka

1.            08.00 – 08.45                              08.45 – 08.50

2.            08.50 – 09.35                              09.35 – 09.45  

3.            09.45 – 10.30                              10.30 – 10.45

4.            10.45 – 11.30                              11.30 – 11.40

5.            11.40 – 12.25                              12.25 – 12.30    

6.            12.30 – 13.15                              13.15 – 13.45 (prestávka na obed)

7.            13.45 – 14.30                       14. 30 – 14.35

8.            14.35 – 15.20

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria