Sponzori

Navigácia

Školský poriadok

Projekty

Realizované projekty na našej škole

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojový projekt „Čítame radi “

Nezaháľali sme ani v ZŠ pre ktorú bol zverejnený rozvojový projekt „Čítame radi “.

Na Ministerstvo školstva prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. Po vyselektovaní duplicitných žiadostí, a tých od neoprávnených žiadateľov, ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký počet kvalitne vypracovaných žiadostí, Ministerstvo školstva našlo vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl.

Medzi nimi bola aj naša ZŠ, ktorej schválili 400 Eur na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov školy.

Veríme, že našich „verných školských čitateľov “ nové a zaujímavé tituly v školskej knižnici potešia.

                                                                                       

 

 Schválenie projektu „ Múdre hranie “

Ministerstvo školstva SR zverejnilo v tomto roku výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“. Cieľom výzvy  je podpora zlepšenia  vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Aj naša MŠ využila túto možnosť a zapojili sme sa do tohto projektu. Projekt nám schválili a pre deti MŠ budeme môcť nakúpiť knihy, didaktické pomôcky a hračky v hodnote 400 Eur.

                                                                      

Podpora udržania zamestnanosti v materských školách

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do národného projektu „ Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Z tohto projektu sme získali 5 355,15 , ktoré budú použité ako refundácia časti mzdových nákladov v MŠ.

   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    919 54 Dobrá Voda 150
  • +421 033 554 71 06
    0911 908 487

Fotogaléria